Arabic verbs

The flashcards below were created by user calibep on FreezingBlue Flashcards.

 1. Burlarse 
  مزح يَمْزَحُ
 2.  Nadar
  سبح يَسْبَحُ
 3.  Reservar
  حجز يَحْجِزُ
 4.  Intentar
  بذل يَبْذُلُ
 5.  Montar
  ركب َرْكَبُ
 6.  Desvestirse
  خلع يَخْلَعُ
 7.  Recordar
  ذكر يَذْكُرُ
 8.  Sentir
  شعر يَشْعُرُ بِ
 9.  Aprobar
  نجح يَنْجَحُ
 10.  Matar
  قتل يَقتُلُ
 11.  Salir
  خرج يَخْرُجُ
 12.  Abrir
  فتح يَفتَح
 13.  Ocurrir
  حدث يَحْدُثُ
 14. Investigar
  فتش يَفْتِشُ
 15.  Saltar
  قفز يَقْفِزُ على
 16.  Cerrar
  قفل يَقْفِلُ
 17.  Vivir
  سكن يَسْكُنُ
 18.  Portar
  حمل يَحْمِلُ
 19.  Acarrear
  مسك يَمْسِكُ
 20.  Pintar
  رسم يَرْسُمُ
 21.  Volver
  رجع يَرْجَعُ
 22.  Descender
  نزل يَنْزِلُ
 23.  Subir
  صعد يَصْعَدُ
 24.  Estudiar
  درس يَدْرُسُ
 25.  Elevar 
  رفع يَرْفَعُ
 26.  Golpear
  ضرب يَضْرُبُ
 27.  Cocinar
  طبخ يَطْبُخُ
 28.  Escribir
  كتب يَكتُبُ
 29.  Examinar el médico
 30. فحص يَفْحَصُ
 31.  Lavar
  غسل يَغْسِلُ
 32.  Memorizar
  حفظ يَحْفُظُ
 33.  Aconsejar
  نصح يَنْصَحُ بِ
 34.  Agradecer
  شكر يَشْكُرُ
 35.  Emborracharse
  سكر يَسْكَرُ
 36.  Abandonar
  ترك يَتْرُكُ
 37.  Aceptar
  قَبِلَ يَقْبَلُ
 38.  Trabajar
  عَمِلَ يَعْمَلُ
 39.  Vestirse
  لَبِسَ يَلْبَسُ
 40.  Oir
  سَمِعَ يَسْمَعُ
 41.  Comprender
  فَهِمَ يَفْهَمُ
 42.  Trasnochar
  سَهِرَ يَسْهر
 43.  Acompañar
  صحِبَ يَصْحَبُ
 44.  Descubrir
  كَشِفَ يَكْشِفُ
 45.  Reirse
  ضَحِكَ يَضْحَكُ
Author:
calibep
ID:
209589
Card Set:
Arabic verbs
Updated:
2013-03-26 11:23:02
Tags:
Arabic verbs
Folders:

Description:
Arabic verbs
Show Answers: