swedish verbs

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. börja, börjar, började, börjat
  start/begin
 2. läsa, läser, läste, läst
  read
 3. hoppas, hoppas, hoppades, hoppats
  hope
 4. köpa, köper, köpte, köpt
  buy
 5. tillhöra, tillhör, tillhörde, tillhört
  belong
 6. det handlar om
  it's about
 7. försöka, försöker, försökte, försökt
  try/attempt
 8. fånga, fångar, fångade, fångat
  catch/capture/fetch
 9. förklara, förklarar, förklared, förklart
  explain
 10. möta, möter, 
  encounter/meet
 11. träffa, träffar, träffade, träffat
  hit/strike/meet
 12. äta, äter, åt, ätit
  eat
 13. vara, är, var, varit
  be
 14. har, har, hade, haft
  have
 15. gilla, gillar, gillede, gillat
  like
 16. skriva, skriver, skrev, skrivit
  write
 17. höra, hör, hörde, hört
  hear
 18. lyssna, lysnnar, lyssnade, lyssnat
  listen
 19. se, see, såg, sett
  see/look
 20. tala, talar, talade, talat
  speak
 21. säga, säger, sa, sagt
  say
 22. sova, sover, sov, sovit
  sleep
 23. tänka, tänker, tänkte, tänkt
  think/imagine
 24. förvänta, förväntar, förväntade, förväntat
  expect
 25. göra, gor, gjorde, gjort
  do/make
 26. drömma, drömmer, drömde, drömt
  dream
 27. simma, simmar, simmade, simmat
  swim
 28. bo, bor, bodde, bott
  live
 29. komma, kommer, komm, kommit
  come
 30. gå, går, gikk, gått
  go
 31. förstå, förstår, förstod, förstått
  understand
 32. fråga, frågar, frågade, frågat
  ask
 33. svara, svarar, svarade, svarat
  answer/reply
 34. tro, tror, trodde, trodd
  believe/think/trust
 35. ringa, ringer, ringde, ringt
  call
 36. kunna, kan, kunde, kunnat
  can
 37. bära, bär, bär, bruit
  carry/bear
 38. klippa, klipper, klippte, klippt
  cut/trim
 39. bestämma, bestämmer, bestämmde, bestämmt
  decide/determine
 40. fall, faller, föll, fallit
  fall
 41. finna, finner, fann, funnit
  find
 42. följa, följer, följde, följt
  follow
 43. flyga, flyger, flög, flugit
  fly
 44. förgäta, förgätar, förgätade, förgätat
  forget
 45. ge, ger, gav, gett
  get
 46. hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt
  help
 47. öppna, öppnar, öppnade, öppnat
  open
 48. betala, betalar, betalade, betalat
  pay
 49. spela, spelar, spelade, spelat
  play
 50. lova, lovar, lovade, lovat
  promise
 51. sälja, säljer, sålde, såldt
  sell
 52. skicka, skickar, skickade, skickat
  send
 53. visa, visar, visade, visat
  show/display
 54. vakna, vaknar, vaknade, vaknat
  wake up
 55. vinna, vinner, vann, vunnit
  win
 56. arbeta, arbetar, arbetade, arbetat
  work
 57. le, ler, log, lett
  smile
 58. slå, slår, slog, slagit
  beat/kick
 59. ta, tar, tok, tatt
  take
 60. tvinga, tvingar, tvingade, tvingat, 
  force/compel
 61. spara, sparar, sparade, sparat
  save/economize
 62. lösa, löser, löste, löst
  resolve
 63. vägra, vägrar, vägrade, vägrat
  deny/refuse
 64. dela, delar, delade, delat
  divide/share
 65. gifta, gifter, gifte, gift
  marry
 66. hindra, hindra, hindrade, hindrat
  prevent/avoid
 67. föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit
  suggest/propose
 68. varna, varnar, varnade, varnat
  warn
 69. förlora, förlorar, förlorade, förlorat
  lose/give away
 70. bota, botar, botade, botat
  heal/cure
 71. dö, dör, dog, dött
  die
 72. döda, dödar, dödade, dödat
  kill
 73. bli, blir, blev, blivit
  become
 74. ändra, ändrar, ändrade, ändrat
  change/modify
 75. stänga, stänger, stängde, stängt
  close
 76. avsluta, avslutar, avslutade, avslutat
  finish/end
 77. veta, vet, visste, vetat
  know
 78. lära, lär, lärde, lärt
  learn
 79. måste, måster, måstedde, måstett
  must
 80. behöva, behöver, behövte, behövt
  need
 81. bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat
  worry/concern
 82. döma, dömer, dömde, dömt
  sentence
 83. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt
  investigate
 84. mena, menar, menade, menat
  mean/signify
 85. återvända, återvänder, återvände, återvändt
  return/come back
 86. besöka, besöker, besökte, besökt
  visit
 87. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat
  develop
 88. markera, markerar
  highlight
 89. besluta, beslutar, beslutade, beslutat
  decide/determine
 90. älska, älskar, älskade, älskat
  love
 91. hata, hatar, hatade, hatat
  hate
 92. anda, andas, andades, andats
  breathe
 93. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat
  fight/struggle
 94. beklaga, beklagar, beklagade, beklagat
  regret
 95. välja, väljer, valde, valt
  choose/select
Author:
Anonymous
ID:
209789
Card Set:
swedish verbs
Updated:
2013-03-27 08:56:11
Tags:
swedish verbs
Folders:

Description:
swedish verbs
Show Answers: