swedish verbs 02

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. anda, andas, andades, andats  
   breathe
 2. anta, antar, antog, antagit  
   assume
 3. avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit  
   interrupt
 4. avsluta, avslutar, avslutade, avslutat  
   finish/end
 5. beklaga, beklagar, beklagade, beklagat  
   regret
 6. beundra, beundrar, beundrade, beundrat  
   admire
 7. bidra, bidrar, bidrog, bidragit  
   contribute
 8. bota, botar, botade, botat  
   heal/cure
 9. bryta, bryter, bröt, brutit  
   break
 10. drabba, drabbar, drabbade, drabbat  
   afect
 11. få, får, fikk, fått  
   get/receive
 12. försvinna, försvinner, försvann, försvunnit  
   disappear
 13. förvänta, förväntar, förväntade, förväntat  
   expect
 14. garva, garvar, garvade, garvat  
   laugh hysterically
 15. gnälla, gnäller, gnällde, gnällt  
   whine
 16. gråta, gråter, grät, gråtit  
   cry/weep
 17. hitta, hittar, hittade, hittat  
   find
 18. hålla, håller, höll, hållit  
   keep/hold
 19. innebära, innebär, innebar, inneburit  
   connote/imply
 20. klaga, klagar, klagade, klagat  
   complain
 21. klippa, klipper, klippte, klippt  
   cut/trim
 22. le, ler, log, lett  
   smile
 23. lova, lovar, lovade, lovat  
   promise
 24. lyda, lyder, lydde, lytt  
   obey
 25. låta, låter, lät, låtit  
   allow
 26. lösa, löser, löste, löst  
   resolve
 27. minnas, minns, mindes, mints  
   remember
 28. roa, roar, roade, road  
   amuse/entertain
 29. ropa, ropar, ropade, ropat  
   yell
 30. röka, röker, rökte, rökt  
   smoke
 31. sakna, saknar, saknade, saknat  
   lack/be missing
 32. skaka, skakar, skakade, skakat  
   shake/shudder
 33. skratta, skrattar, skrattade, skrattat  
   laugh
 34. slå, slår, slog, slagit  
   beat/kick
 35. smeka, smekar, smekade, smekat  
   cuddle/caress
 36. tjäna, tjänar, tjänade, tjänat  
   earn
 37. tveka, tvekar, tvekade, tvekat  
   hesitate
 38. tvinga, tvingar, tvingade, tvingat,   
   force/compel
 39. undra, undrar, undrade, undrat  
   wonder
 40. undvika, undviker, undvek, undvikit  
   avoid
 41. uppstå  
   arise/emerge/come into existence
 42. vägra, vägrar, vägrade, vägrat  
   deny/refuse
 43. vänta, väntar, väntade, väntat  
   wait
 44. våga, vågar, vågar, vågat  
   dare/venture
 45. älska, älskar, älskade, älskat  
   love
 46. återvända, återvänder, återvände, återvändt  
   return/come back
 47. önska, önskar, önskade, önskat  
   desire
Author:
Anonymous
ID:
210062
Card Set:
swedish verbs 02
Updated:
2013-03-28 21:42:30
Tags:
swedish verbs 02
Folders:

Description:
swedish verbs 02
Show Answers: