swedish names 01

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. ansträngning  
  effort
 2. anställd (en), anställda  
  employee
 3. ansvar (ett),   
  responsability
 4. avfärd (en), avfärder  
  departure
 5. berg (ett)  
  mountain
 6. blomma (en), blommor  
  flower
 7. bok (en), backer  
  book
 8. bokstäv, bokstäver  
  letter
 9. brev (ett)  
  letter
 10. brottsling (en)  
  criminal/felon
 11. by (en), byar  
  village
 12. båt (en), båtar  
  boat/ship
 13. dag (en), dagar  
  day
 14. dal (en), dalar  
  valley
 15. djur (ett)  
  animal
 16. dotter (en), döttrar  
  daughter
 17. drottning (en), drottningar  
  queen
 18. dryck (en), drycker  
  drink
 19. dörr (en), dörrar  
  door
 20. elev (en), elever  
  pupil
 21. fiende (en), finder  
  enemy
 22. fisk (en), fiskar  
  fish
 23. flicka (en), flicker  
  little girl
 24. flod (en), floder  
  river
 25. flygplan (ett)  
  plane
 26. flykting (en), flyktingar  
  refugee
 27. forsakare (en)  
  researchers/scientist
 28. fred (en)  
  peace
 29. färg  
  color
 30. fågel (en), fåglar  
  bird
 31. fönster (et)  
  window
 32. förbindelse (en), förbindelser  
  binding/link
 33. företag (ett)  
  company/business
 34. företrädare  
  representative
 35. förhandling  
  negotiation
 36. förlust (en), förluster  
  loss
 37. förändring (en), förändringar  
  alteration/change
 38. hav (ett)  
  sea
 39. hem (ett)  
  home
 40. hemlighet (en)  
  secret
 41. hund (en), hundar  
  dog
 42. hus (ett)  
  house
 43. huvudstad (en), huvudstäder  
  capital
 44. häst (en), hästar  
  horse
 45. höst (en), höstar  
  autumn
 46. kate (en), matter  
  cat
 47. kiss (en), kissar  
  kiss
 48. kniv (en), knivar  
  knive
 49. kropp (en)  
  body
 50. kung (en), kungar  
  king
 51. kust (en), kuster  
  coast
 52. kylskåp (ett)  
  fridge
 53. läkare (en)  
  doctor
 54. lön (en), löner  
  salary
 55. lösning (en), lösningar  
  solution
 56. mat (en)  
  food
 57. månad (en), månader  
  month
 58. möjlighet (en), möjligheter  
  opportunity
 59. möte (ett), möten  
  meeting
 60. området  
  area
 61. ordbok (en), ordböcker  
  dictionary
 62. orsak (en), orsaker  
  reason/cause
 63. penna (en), pennor  
  pencil
 64. riktning (en), riktningar  
  direction
 65. sak (en), saker  
  thing
 66. samarbete (en)  
  cooperation
 67. samhälle (ett), samhällen  
  society
 68. samtal (ett)  
  conversation
 69. sand  
  sand
 70. sanding (en)  
  truth
 71. sjukdom (en), sjokdomar  
  disease
 72. sjö (en), sjöar  
  lake
 73. skog (en), skogar  
  forest
 74. skyldighet (en), skyldigheter  
  obligation
 75. sommar (en), somrar  
  summer
 76. stad (en), städer  
  city
 77. straff (ett)  
  punishment/penalty
 78. strand (en),  stränder  
  beach
 79. stöd  
  support
 80. timme (en), timmar  
  hour
 81. tjej  
  girl
 82. tjänst (en), tjänster  
  service
 83. träd (ett)  
  tree
 84. trädgård (en), trädgårdar  
  garden
 85. ungdomar  
  youth
 86. uppgift (en), uppgifter  
  task/assignement
 87. utbilding (en)  
  education
 88. utgifter (en)  
  expenditure
 89. utmaning (ett), utmaningar  
  challenge
 90. vecka (en), veckor  
  week
 91. vinst (en)  
  benefit
 92. vinter (en), vintrar  
  winter
 93. väg  
  way
 94. vänskap (en)  
  friendship
 95. vår (en), vårar  
  spring
 96. älv (en), älvar  
  river
 97. år (ett)  
  year
 98. ö (en), öar  
  island
 99. ögonblick (ett)  
  moment
 100. öken (en), öknar
  desert
Author:
Anonymous
ID:
210124
Card Set:
swedish names 01
Updated:
2013-03-29 08:19:50
Tags:
swedish names 01
Folders:

Description:
swedish names 01
Show Answers: