Vector

The flashcards below were created by user sondrehb on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er formelen for avstanden mellom et punkt og en linje?
  Image Upload 1
 2. Hva er formelen for avstand fra punkt til plan?
  Image Upload 2
 3. Hva er en likningsfremstilling for en linje?
  En linje som gir skjæringen mellom to plan.
 4. Hva er arealet til en trekant?
  Image Upload 3
 5. Hva er volumet til en pyramide?
  Image Upload 4
 6. Hva er likningsfremstillingen av en kuleflate?
  Image Upload 5
 7. Hvordan finner du ut om et punkt A ligger i et plan β?
  • Du tar punkt P og vektorene u og v, som alle ligger i planet og ser om dette oppfylles:
  • Image Upload 6
 8. Image Upload 7
  Image Upload 8
Author:
sondrehb
ID:
210516
Card Set:
Vector
Updated:
2013-03-31 17:50:53
Tags:
Vector
Folders:

Description:
Vector
Show Answers: