Vector

The flashcards below were created by user sondrehb on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er formelen for avstanden mellom et punkt og en linje?
  Image Upload
 2. Hva er formelen for avstand fra punkt til plan?
  Image Upload
 3. Hva er en likningsfremstilling for en linje?
  En linje som gir skjæringen mellom to plan.
 4. Hva er arealet til en trekant?
  Image Upload
 5. Hva er volumet til en pyramide?
  Image Upload
 6. Hva er likningsfremstillingen av en kuleflate?
  Image Upload
 7. Hvordan finner du ut om et punkt A ligger i et plan β?
  • Du tar punkt P og vektorene u og v, som alle ligger i planet og ser om dette oppfylles:
  • Image Upload
 8. Image Upload
  Image Upload
Author:
sondrehb
ID:
210516
Card Set:
Vector
Updated:
2013-03-31 17:50:53
Tags:
Vector
Folders:

Description:
Vector
Show Answers: