Vector

Home > Preview

The flashcards below were created by user sondrehb on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hva er formelen for avstanden mellom et punkt og en linje?
 2. Hva er formelen for avstand fra punkt til plan?
 3. Hva er en likningsfremstilling for en linje?
  En linje som gir skjæringen mellom to plan.
 4. Hva er arealet til en trekant?
 5. Hva er volumet til en pyramide?
 6. Hva er likningsfremstillingen av en kuleflate?
 7. Hvordan finner du ut om et punkt A ligger i et plan β?
  • Du tar punkt P og vektorene u og v, som alle ligger i planet og ser om dette oppfylles:

Card Set Information

Author:
sondrehb
ID:
210516
Filename:
Vector
Updated:
2013-03-31 17:50:53
Tags:
Vector
Folders:

Description:
Vector
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview