Norwegian verbs

The flashcards below were created by user kz1812 on FreezingBlue Flashcards.

 1. To claim
  Å hevde (v1)
 2. To be weaken
  å svekkes
 3. To preserve
  å bevare (v2)
 4. to stop (4)
  • å ta slutt (irr)
  • å holde opp
  • å ende
  • å si opp
 5. to consider, evalute. ind: mempertimbangkan
  å vurdere (v2)
 6. to end up
  å havne (v1)
 7. to revenge
  å hevne (v1)
 8. to be prepared, ind: untuk disesuaikan, disiapkan
  å være innstilt
 9. to dare
  å tore (tør, torde, har tort)
 10. to be hardly known
  å være knapt kjent
 11. to light (lys, stearinlys..)
  å tenne (tente, har tent)
 12. to take over
  å overta
 13. to receive
  å ta imot
 14. to doubt on, ind: ragu akan
  å tvile på (v2)
 15. to lead to, it causes..
  å føre til (v2)
 16. to settle down (2)
  • å slå seg ned (slø, har slått)
  • å bosette seg (bosatt, bosett)
 17. to stand on, ind: bertahan
  å stå på (irr)
 18. to follow up
  å følge opp (irr)
 19. to vote (2)
  • å stemme (v2)
  • å kåre (v1)
 20. to get (2)
  • å få tak i (irr.)
  • å skaffe  (v1)
 21. give me a clue, tell me just a little bit
  å gi meg en pekepin
 22. to chat with
  å prate med (v1)
 23. be quiet
  å være stille
 24. to position
  å stille (v2)
 25. to imagine, ind: membayangkan
  å forestille (v2)
 26. to forbid, ind: melarang
  å forby (forbød, har forbudt)
 27. to lose, ind: kalah
  å tape (v2)
 28. to decide, determine (just for a while)
  å avggjøre (irr.)
 29. to disapper
  å forsvinne (forsvant, har forsvunnet)
 30. to get through, ind: melalui
  å gjennomføre (v2)
 31. to dream
  å drømme (v2)
 32. to occur, encounter (2)
  • å oppstå (irr)
  • å forekomme (irr)
 33. to escape
  å flykte (v1)
 34. to conquer
  å erobre (v1)
 35. to perceive, ind: menganggap
  å oppfatte (v1)
 36. to expand, ind:memperluas
  å utvide (v1)
 37. to develop
  å utvikle seg (v1)
 38. to leave (2)
  • å etterlate (etterlot, har etterlatt)
  • å forlate (forlot, har forlatt)
 39. to shelve; ind: mengesampingkan
  å skrinlegge (å skrinla, har skrinlagt)
 40. to simplify; ind: menyederhanakan
  å forenkle (v1)
 41. to curse, to swear; ind: menyumpah
  å forbanne (v2)
 42. to be found, established, formed
  å bli stiftet
 43. to be honored
  å bli infridd
 44. it is.....
  å utgjøre
 45. to appoint (2)
  • å oppnevne (v2)
  • å utpeke (v2)
 46. to be approved (s-passiv)
  å godkjennes
 47. ind: memecat, melengserkan
  å avsette (avsatte, har avsatt)
 48. to suffer
  å lide
 49. to invalidate; ind: mencabut peraturan
  å oppheve (v3)
 50. to state;ind: menyatakan
  å opplyse (v2)
 51. to confirm
  å stadfeste, å bekrefte (v1)
 52. to realize (2)
  • å skjønne (v2)
  • å innse (irr.)
 53. to resolve (problem)
  å løse (v2)
 54. to add, provide, supply
  å tilføre (v2)
 55. to come on time
  å komme i tide
 56. to wonder
  å lure på (v2)
 57. be upset
  å være opprørt
 58. to touch
  • å berøre (v2)
  • å ta på (irr)
 59. to hand over (med prep.)
  å overlate (object).. til... (overlot, har overlatt)
 60. to support (familie), ind: menunjang penghidupan 
  å forsørge (v1,v3)
 61. to declare
  å erklære (v2)
 62. be excited, ind: bersemangat
  å være begeistret
 63. to be printed on
  å få trykt opp
 64. to honor..(object)
  å hedre (v1)
 65. to break (wood, borad)
  å knekke (knakk, knekt)
 66. to behave
  å oppføre (v2)
 67. to characterize
  å prege (v1)
 68. to encourage
  å oppfordre til (v1)
 69. To feel guilty
  å ha dårlig samvittighet
 70. to teach, educate
  å opplære (v2)
 71. be fans
  å være tilhenger
 72. To investigate
  å forske (v1)
 73. to strecth, blir lengre
  å strekke seg (strakk, strukket)
 74. to chain themselves
  å lenke seg (v1)
 75. To treat
  å behandle (v1)
 76. to unify
  å forene (v1,v2)
 77. to regain, to recover, to recycle,  ind:mendapatkan kembali
  å gjenvinne (gjenvant, gjenvunnet)
 78. To take note
  å ta notater
 79. to work hard in something, ind: mengusahakan, memperjuangkan sesuatu sebaik mungkin (2)
  • å gå inn for noe
  • Å arbeide hardt for noe
 80. memboroskan sesuatu... (2)
  å sløse (v2)
 81. to assume
  å anta (irr.)
 82. to inspect
  å inspisere (v2)
 83. To apply, it is related to... It comes to (2)
  • å gjelde (gjaldt, har gjeldt)
  • Å angå (irr.)
 84. to form (organisasjon)
  å danne (v1)
 85. to get rid off
  å bli kvitt
 86. to be staying in permanent place
  å være bofast
 87. to hide (2)
  • å skjule (v2)
  • Å gjemme (v2)
 88. to start on something new
  å gå nye veier
 89. To insist on, ind:bersikeras untuk
  å insistere på(v2)
 90. Not do good on
  å slurve på (v1)
 91. to trust to
   å stole (v2)
 92. to have need of
  å ha behov for å
 93. it needs to
  å være nødt til
 94. memberi nuansa baru, to nuance
  å nyansere (v2)
 95. nganggur, muter2 ibu jari
  å tvinne tommeltotter
 96. try to make herself looks good
  å ta seg godt ut
 97. to make priority
  å forplikte (v1)
 98. to change
  • å forandre (abstrak)
  • Å endre
  • Å skifte (non abstrak)
  • Å bytte
 99. to threat
  å true (v1)
 100. to estimate
  Å anslå (irr)
 101. to be aware of something
  å være bevisst over noe
 102. to make somebody hurt
  å pine (v2)
 103. to bet, to focus, to  invest
  å satse (v1)
 104. to release, not need to
  å slippe (slapp, sluppet)
 105. to burst out
  å briste ut i gråt (brast, har bristet)
 106. equivalent;ind: sejalan dengan
  å tilsvare (v2)
 107. to fear, takut
  å grue seg (v1,v4)
 108. to sow
  å så (v4)
 109. to prevent
  å forebygge (forebygde, forebygd)
 110. to engage with; ind: bekerja dengan (2)
  • å holde på
  • å drive med
 111. to support (2)
  • å holde med
  • å støtte
 112. to be; ind:berada (2)
  • å være
  • å holde til
 113. to be able, work
  to endure; ind: menanggung
  • å orke (v1), å greie (v4)
  • å tåle (v2)
  • å holde ut
 114. to run out
  å slippe opp (irr)
 115. to do think that you don't ask to;ind: istilah: menceburkan diri
  å blande seg in
 116. to decide to do abortion;
  to do abortion
  • å ta abort
  • å abortere
 117. to make the value higher;ind: menaikkan, menarik naik
  å trekke opp (trakk, har trukket)
 118. to hesitate, reluctant
  å nøle (v2)
 119. to conclude (2)
  • å konkludere (v2)
  • å inngå (irr)
 120. to recover, restore
  å gjenopprette (v1)
 121. to be detected
  å bli påvist
 122. to be granted; ind: dikabulkan
  å få innvilget
 123. to do (2)
  • å gjøre
  • å foreta
 124. to recommend (2)
  • å anbefale (v2)
  • å foreskrive (irr)
 125. to participate  in (2)
  • å være med på
  • å delta i
 126. to propose someone
  å fri til en person (v4)
 127. to comb the hair (2)
  • å kjemme (v2)
  • å gre håret (v4)
 128. is suitable to
  • å egne seg til
  • å passe til
 129. to plow; ind: membajak
  å pløye (v3)
 130. is going on
  å foregå (irr)
 131. to indicate; ind: menunjukkan (2)
  • å indikere
  • å tyde på (v3)
 132. to infect; ind: menularkan
  å smitte (v1)
 133. to get a chance (2)
  • å få sjansen
  • å få inpass i
 134. untuk mengusir
  å fortrenge (v2), å presse ut (v1)
 135. to row (boat)
  å ro (v4)
 136. to spend (time)
  å tilbringe (tilbrakte, tilbrakt)
 137. to spend the winter
  å overvintre (v1)
 138. to get control of (2)
  • å få bukt med
  • å få kontroll av
 139. to be well prepared (2)
  • å ha godt rustet
  • å forberede seg godt
 140. to call, speak to, ind: memanggil (dengan sebutan)
  å tiltale (v2)
 141. relieve, ind: meringankan
  å avlaste (v1)
 142. to have slowed, to haved declined. menurun
  å ha avtatt
 143. impose, ind: memaksakan
  å pålegge (påla, pålagt)

  mens å legge på betyr to add on, ind: menambah
 144. to know (4)
  • å vite = å være klar over
  • å kjenne (lebih ke mengenal)
  • å skjønne (lebih ke menyadari)
 145. to investigate
  å etterforske
 146. to arrest (2)
  å arrestere, å pågripe
 147. to dissolve, membubarkan
  å oppløse v2.
 148. to prioritize (2)
  • å prioritere
  • å legge vekt på
 149. to notice
  å legge merke til
 150. to distribute (2)
  • å fordele v2.
  • å distriburere
Author:
kz1812
ID:
210981
Card Set:
Norwegian verbs
Updated:
2013-04-05 10:21:46
Tags:
norske verb
Folders:

Description:
Norwegian verbs with form of tense
Show Answers: