adverb og uttrykk

The flashcards below were created by user kz1812 on FreezingBlue Flashcards.

 1. on the other hand
  derimot
 2. second
  nest
 3. populated
  befolkede (fra å befolke. v1 = populate)
 4. to be mostly seen
  å være stort sett
 5. whe people see on the formal side
  å være formelt sett
 6. for the sake of
  av hensyn til
 7. despite, ind:meskipun
  • til tross for
  • rikitignok
 8. currently
  foreløpig
 9. even when...
  selv når...
 10. at all
  i det hele tatt
 11. even more (bahkan lebih....)
  ytterligere
 12. not at all
  slett ikke
 13. in my opinion
  etter min mening
 14. dagen før i går
  forgårs
 15. dagen etter i morgen
  over i morgen
 16. primarily, ind: terutama
  først og fremst
 17. because of (2)
  • på grunn av
  • takket være
 18. hardly, ind: hampir tidak
  neppe
 19. besides, i tillegg til (og kan bety med unntak av)
  foruten. ex. det kom tre foruten meg

  • Alle kvinnene i foreningen var til stede, foruten Jørgen og Ole (i tillegg til)
  • alle i foreningen foruten Hans og Grete var til stede (med unntak av)
 20. mellom dem, termasuk (2)
  • - deriblant ex. 7 land, deriblant Norge, stemte imot forslaget
  • - blant annet
 21. three time as much as
  tre ganger så mange/mye som
 22. ya..kira2 begitu
  vel så det
 23. some ....
  en rekke ..(flertall substantiv)
 24. as if
  som om
 25. the way to ...
  en mate å .. (ex. leve) på
 26. respectively, ind: masing-masing
  • henholdsvis,
  • far og sønn er henholdvis 49 og 21 år gamle
 27. berlaku, valid
  å tre (trådte, har trådt) i kraft

  ex. denne regelen trer i kraft i dag
 28. i am worried about
  the worriness of
  • jeg er bekymret for.
  • bekymringen for...
 29. the number of....
  tallet på ...
 30. feel himsel more free to..
  å føle seg friere til ..
 31. ind: sedikit dari.. (dapat dihitung, tidak dapat dihitung)
  ex. noen få foreninger, litt handel

  • : færre-færrest
  • lite: mindre- minst
 32. most of the time is used for looking for job
  de meste av tida gikk med å skaffes seg jobb
 33. to stir up, ind: untuk membangkitkan
  å hisse seg opp
 34. to be subjected, jadi sasaran
  å være utsatt
 35. at least
  i det minste
 36. neither ... nor
  verken ... eller / enten ... eller
 37. both devoted to
  begge viet til
 38. in the end of ...; in the beginning of ...
  slutten av ....;  begynnelsen av...
 39. ie. ; misalnya, yaitu
  det vil si. dvs.
 40. to be considered (2)
  å bli ansett som, å bli regnet som
 41. almost late
  Han hoppet på i siste liten
 42. everything is okay
  alt er i orden
 43. conscience for/about
  samvittighet for
 44. to chat a little bit
  å slå av en prat
 45. from one place to one place
  fra sted til sted
 46. modest, sopan (2)
  sømmelig, høflig
 47. lack of
  • mangel på
  • ex: I mange komunner klager de også over mangel på ressurser
 48. love at first sight
  kjærlighet ved første blikk
 49. across, ind: di seluruh
  • på tvers av
  • ex: Solidaritet på tvers av etnisitet
 50. i am willing to (formal)
  jeg er villig til
 51. a little bit more than >< a little bit fewer than
  drøy a1. >< snau a1
 52. to pay back, ind: membalas budi
  å gjøre gjengjeld
 53. it is worthed
  det lønner seg
 54. every ..(substantive)
  den enkelte innbyger
 55. Det som vi pleier å kalle..
  Det såkalte .. ex. Den såkalte skolemedisin
 56. it concerns about
  det dreier seg om
 57. kerja cepat hasil buruk
  hastverk er lastverk
 58. that's good idea
  det er lurt
 59. in coincidence
  ved en tilfeldighet
 60. in conjunction with, ind: sehubungan dengan
  i forbindelse med
 61. that violater; ind: yag melanggar
  som bryter med
 62. to open eveerything, tell everything
  å legge kortene på bordet
 63. from now on, ind: dari sekarang
  fra nå av
 64. until, ind: sampai ke depan
  fram til
 65. despite, ind: meskipun (2)
  på tross av, til tross for
 66. now, it is enough for me!!
  nå melder jeg pass
 67. on moving, norway on moving
  på flyttefot
 68. good to see
  å ha godt av å se
 69. have started
  er alt i gang
 70. cannot have it all
  å få både i pose og sekk
 71. simply, just, ind: hanya
  rett og slett
 72. nevertheless, ind: namun
  ikke desto mindre
 73. what is that some makes that...
  hva er det som gjør at...
 74. practical to have
  kjekk å ha
 75. it seems like
  • Det virker som om...
  • Det ser ut til å ...
 76. Hal-hal positive dari
  Positive sider/ting ved....
 77. Pertolongan dari....
  Dengan menggunakan
  Ved hjelp av...
 78. Tidak jujur
  Som ikke har rent mel i posen
 79. Ini semua....
  Alt dette ...
 80. Berkaitan dengan... sehubungan dengan..
  in conjuction with
  i sammenheng med ...
 81. khususnya (untuk jabaran contoh)
  spesielt, ikke minst
 82. in that, ... (yang berarti..)
  I og med at...
Author:
kz1812
ID:
211552
Card Set:
adverb og uttrykk
Updated:
2013-04-24 07:41:06
Tags:
norwegian vocabulary
Folders:

Description:
adver og uttrykk
Show Answers: