Norwegian verbs

The flashcards below were created by user kz1812 on FreezingBlue Flashcards.

 1. to promise, to lift. Substantiv: a promise
  å løfte (v1), et løfte n2
 2. to chopp, to cut (memotong, menebang..sesuatu yg besar)
  å hogge/å hugge (v4)
 3. to recognize
  å gjenkjenne (v2)
 4. to be present, to be attending. ind: hadir
  å være til stede
 5. to beg
  å tigge, v1/(tigde, har tigd)
 6. to monitor, ind: memantau (usually done by police)
  å overvåke (v1,v2)
 7. to waste time
  å kastebort tid (v1)
 8. to give the name, call up ind: memberi nama 
  å oppkalle v2. (være oppkalt etter...)
 9. to hammer, ind: memalu
  å hamre .v1
 10. to subdue, ind: menundukkan, undertrykke
  å kue .v1
 11. to equalize, to make it even
  å jevne seg ut v1.
 12. to start now
  å sette i gang
 13. to steple
  å stifte v1.
 14. include, ind: termasuk, mencakup. utrykk: melakukan pernikahan
  å inngå (inngikk, inngått)
 15. commuting to work, ind: nglaju
  å pendle til jobben v1.
 16. to exploit, misused for own benefit ind: memanfaatkan. 
  å utnytte .v1.
 17. noe som er godt for oss
  et gode
 18. å redusere
  å trappe ned på..  .v1.
 19. akseptere; beslutte (decide), gjøre vedtak om (make decision), fastsette (fix)
  å vedta
 20. give pressure, burden
  • å belaste .v1
  • jeg belaster henne med mye problemet
 21. underestimate
  å undervurdere .v2
Author:
kz1812
ID:
211566
Card Set:
Norwegian verbs
Updated:
2013-04-20 09:56:35
Tags:
norske verb
Folders:

Description:
Norwegian verbs
Show Answers: