sv name01

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. anställd (en), anställda 
  employee
 2. avfärd (en), avfärder 
  departure
 3. blomma (en), blommor 
  flower
 4. bokstäv, bokstäver 
  letter
 5. brottsling (en) 
  criminal/felon
 6. båt (en), båtar 
  boat/ship
 7. dal (en), dalar 
  valley
 8. dotter (en), döttrar 
  daughter
 9. dryck (en), drycker 
  drink
 10. elev (en), elever 
  pupil
 11. fisk (en), fiskar 
  fish
 12. flod (en), floder 
  river
 13. flykting (en), flyktingar 
  refugee
 14. fred (en) 
  peace
 15. fågel (en), fåglar 
  bird
 16. förbindelse (en), förbindelser 
  binding/link
 17. företrädare 
  representative
 18. förlust (en), förluster 
  loss
 19. hav (ett) 
  sea
 20. hemlighet (en) 
  secret
 21. hus (ett) 
  house
 22. häst (en), hästar 
  horse
 23. kate (en), matter 
  cat
 24. kniv (en), knivar 
  knive
 25. kung (en), kungar 
  king
 26. kylskåp (ett) 
  fridge
 27. lön (en), löner 
  salary
 28. mat (en) 
  food
 29. möjlighet (en), möjligheter 
  opportunity
 30. området 
  area
 31. orsak (en), orsaker 
  reason/cause
 32. riktning (en), riktningar 
  direction
 33. samarbete (en) 
  cooperation
 34. samtal (ett) 
  conversation
 35. sanding (en) 
  truth
 36. sjö (en), sjöar 
  lake
 37. skyldighet (en), skyldigheter 
  obligation
 38. stad (en), städer 
  city
 39. strand (en),  stränder 
  beach
 40. timme (en), timmar 
  hour
 41. tjänst (en), tjänster 
  service
 42. trädgård (en), trädgårdar 
  garden
 43. uppgift (en), uppgifter 
  task/assignement
 44. utgifter (en) 
  expenditure
 45. vecka (en), veckor 
  week
 46. vinter (en), vintrar 
  winter
 47. vänskap (en) 
  friendship
 48. älv (en), älvar 
  river
 49. ö (en), öar 
  island
 50. öken (en), öknar
  desert
Author:
Anonymous
ID:
211924
Card Set:
sv name01
Updated:
2013-04-07 07:20:22
Tags:
sv name01
Folders:

Description:
sv name01
Show Answers: