German verbs 2

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. werden
  stať sa (niečím)
 2. entschieden
  rozhodnúť sa
 3. bekommen
  dostať
 4. stimmen
  súhlasiť
 5. wissen
  vedieť
 6. gehören
  patriť
 7. glauben
  • myslieť
  • veriť
 8. brauchen
  potrebovať
 9. kennen
  poznať (4.p.)
 10. auf-stehen
  vstať
 11. stören
  • vyrušovať
  • rušiť
 12. vergleichen
  porovnať
 13. auf-hören
  prestať
 14. vor-bereiten
  pripraviť
 15. an-fangen
  zacať
 16. vor-haben
  mať v pláne
 17. verdienen
  zarábať
 18. verzeihen
  • prepáčiť
  • odpustiť
 19. beraten
  radiť (4.P.)
 20. ereignen sich
  prihodiť sa
 21. entscheiden
  rozhodnúť
 22. gefährden
  ohrozovať
 23. unter-halten sich
  baviť sa
 24. nutzen
  využiť
 25. an-regen
  povzbudiť
 26. verteidigen
  chrániť
 27. ändern sich
  zmeniť sa
 28. verbinden
  spájať
 29. benutzen
  používať
 30. bedauern
  ľutovať
 31. fordern
  • požadovať
  • vyžiadať
 32. unterbrechen
  prerušiť
 33. beschliesen
  rozhodnúť sa
 34. bedeuten
  • znamenať
  • mať význam
 35. dauern
  trvať
 36. ab-holen
  vyzdvihnúť
 37. an-sehen
  pozrieť sa na niečo (4.p.)
 38. schaffen
  dokázať
 39. erreichen
  dosiahnuť
 40. er-ledigen
  vybaviť
 41. verwerden
  • použiť
  • používať
 42. besorgen
  zaobstarať
 43. betrügen
  klamať
 44. drohen
  • hroziť
  • vyhrážať sa
 45. streichen
  • natierať
  • farbiť
 46. melden
  oznámiť
 47. erziehen
  vychovávať
 48. zählen
  počítať
 49. verbringen
  • stráviť (čas)
  • minúť (peniaze)
 50. reiten
  jazdiť (na koni)
 51. vereinbaren
  dohodnúť
 52. ändern
  zmeniť
 53. ab-sagen
  odriecť
 54. verschieben
  posunúť
 55. aus-sehen
  vyzerať
 56. vergleichen
  porovnať
 57. sich vor-stellen
  • predstaviť sa
  • predstaviť si
 58. an-sehen
  pozrieť sa na (4.p.)
 59. gehören zu
  patriť k (3.p.)
 60. wirken
  pôsobiť
 61. an-ziehen
  obliecť
 62. meinen
  • myslieť
  • mieniť
 63. stecken
  • strčiť
  • viaznuť
 64. ein-laden
  pozvať
 65. verlangen
  požadovať
 66. lügen
  klamať
 67. ändern
  zmeniť
 68. verbinden
  spájať
 69. teil-nehmen
  zúčastniť sa
 70. verstecken
  skryť
 71. kratzen
  škriabať
 72. bespritzen
  postriekať
 73. schonen
  • šetriť
  • šanovať
 74. erinnern
  spomenúť
 75. verwirklichen
  uskutočniť
 76. aus-rufen
  • vyhlásiť
  • zvolať
 77. ermutigen
  posmelovať
 78. unter-stützen
  podporovať
 79. entstehen
  vzniknúť
 80. begleiten
  sprevádzať
 81. bestimmen
  • určiť
  • stanoviť
 82. sich aus-suchen
  vybrať si
 83. überlegen
  • rozmýšľať
  • zvažovať
 84. kämpfen
  bojovať
 85. an-bieten
  ponúknuť
 86. vor-bereiten
  pripraviť
 87. versprechen
  sľúbiť
 88. ertrinken
  utopiť sa
 89. platschen
  špliechať

Card Set Information

Author:
balu_1
ID:
213060
Filename:
German verbs 2
Updated:
2013-04-16 08:47:40
Tags:
german verbs
Folders:

Description:
German verbs
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview