sv adje05

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. arbetslös
  unemployed
 2. begagnade
  used
 3. egentligen
  actually/really
 4. enligt
  according to
 5. förbjudet
  forbidden
 6. försenad
  delayed
 7. galen
  crazy
 8. held
  whole
 9. hyfsad
  decent/good enough
 10. istället
  instead
 11. iväg
  away
 12. kanske
  perhaps
 13. kränkande
  offensive
 14. liknande
  similar
 15. långsiktig
  long-term
 16. långtid
  long-term
 17. medan
  while
 18. mellan
  between
 19. mer än
  more than
 20. minst
  at least
 21. mysig
  cozy
 22. nervös
  nervous
 23. nyligen
  recently
 24. nyttig
  useful
 25. närheten
  nearby
 26. orättvist
  unfairly
 27. ovanlig
  unusual
 28. plötsligt
  suddenly
 29. pytteliten
  tiny
 30. rädd
  scared/afraid
 31. rättvis
  fair/just
 32. sakta
  slow/low/slowly
 33. senaste
  last
 34. sent
  late
 35. självfallet
  obviously
 36. skitig
  filthy/dirty
 37. snart
  soon
 38. spinkig
  skinny
 39. sällan
  rarely
 40. särskilt
  specially/in particular
 41. så många som
  as many as
 42. talangfulla
  talented
 43. trött
  tired
 44. törstig
  thirsty
 45. ursprunglig
  original
 46. varandra
  each other
 47. vidsträckt
  extensive/vast
 48. värdelös
  useless/worthless
 49. överdriven
  excesive
 50. övermödig
  arrogant/pressumptuous
Author:
Anonymous
ID:
213713
Card Set:
sv adje05
Updated:
2013-04-15 19:29:27
Tags:
sv adje05
Folders:

Description:
sv adje05
Show Answers: