German verbs (highligted)

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. werden
  stať sa (niečím)
 2. entschieden
  rozhodnúť sa
 3. bekommen
  dostať
 4. stimmen
  súhlasiť
 5. wissen
  vedieť
 6. gehören
  patriť
 7. glauben
  • myslieť
  • veriť
 8. brauchen
  potrebovať
 9. kennen
  poznať (4.p.)
 10. auf-stehen
  vstať
 11. stören
  • vyrušovať
  • rušiť
 12. vergleichen
  porovnať
 13. auf-hören
  prestať
 14. vor-bereiten
  pripraviť
 15. an-fangen
  zacať
 16. vor-haben
  mať v pláne
 17. verdienen
  zarábať
 18. verzeihen
  • prepáčiť
  • odpustiť
 19. beraten
  radiť (4.P.)
 20. ereignen sich
  prihodiť sa
 21. entscheiden
  rozhodnúť
 22. gefährden
  ohrozovať
 23. unter-halten sich
  baviť sa
 24. nutzen
  využiť
 25. an-regen
  povzbudiť
 26. verteidigen
  chrániť
 27. ändern sich
  zmeniť sa
 28. verbinden
  spájať
 29. benutzen
  používať
 30. bedauern
  ľutovať
 31. fordern
  • požadovať
  • vyžiadať
 32. unterbrechen
  prerušiť
 33. beschliesen
  rozhodnúť sa
 34. bedeuten
  • znamenať
  • mať význam
 35. dauern
  trvať
 36. ab-holen
  vyzdvihnúť
 37. an-sehen
  pozrieť sa na niečo (4.p.)
 38. schaffen
  dokázať
 39. erreichen
  dosiahnuť
 40. er-ledigen
  vybaviť
 41. verwerden
  • použiť
  • používať
 42. besorgen
  zaobstarať
 43. betrügen
  klamať
 44. drohen
  • hroziť
  • vyhrážať sa

Card Set Information

Author:
balu_1
ID:
213854
Filename:
German verbs (highligted)
Updated:
2013-04-16 08:52:28
Tags:
German verbs
Folders:

Description:
German verbs (highlighted)
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview