German verbs (highligted)

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. werden
  stať sa (niečím)
 2. entschieden
  rozhodnúť sa
 3. bekommen
  dostať
 4. stimmen
  súhlasiť
 5. wissen
  vedieť
 6. gehören
  patriť
 7. glauben
  • myslieť
  • veriť
 8. brauchen
  potrebovať
 9. kennen
  poznať (4.p.)
 10. auf-stehen
  vstať
 11. stören
  • vyrušovať
  • rušiť
 12. vergleichen
  porovnať
 13. auf-hören
  prestať
 14. vor-bereiten
  pripraviť
 15. an-fangen
  zacať
 16. vor-haben
  mať v pláne
 17. verdienen
  zarábať
 18. verzeihen
  • prepáčiť
  • odpustiť
 19. beraten
  radiť (4.P.)
 20. ereignen sich
  prihodiť sa
 21. entscheiden
  rozhodnúť
 22. gefährden
  ohrozovať
 23. unter-halten sich
  baviť sa
 24. nutzen
  využiť
 25. an-regen
  povzbudiť
 26. verteidigen
  chrániť
 27. ändern sich
  zmeniť sa
 28. verbinden
  spájať
 29. benutzen
  používať
 30. bedauern
  ľutovať
 31. fordern
  • požadovať
  • vyžiadať
 32. unterbrechen
  prerušiť
 33. beschliesen
  rozhodnúť sa
 34. bedeuten
  • znamenať
  • mať význam
 35. dauern
  trvať
 36. ab-holen
  vyzdvihnúť
 37. an-sehen
  pozrieť sa na niečo (4.p.)
 38. schaffen
  dokázať
 39. erreichen
  dosiahnuť
 40. er-ledigen
  vybaviť
 41. verwerden
  • použiť
  • používať
 42. besorgen
  zaobstarať
 43. betrügen
  klamať
 44. drohen
  • hroziť
  • vyhrážať sa
Author:
balu_1
ID:
213854
Card Set:
German verbs (highligted)
Updated:
2013-04-16 08:52:28
Tags:
German verbs
Folders:

Description:
German verbs (highlighted)
Show Answers: