Gymprøve

The flashcards below were created by user linnea on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er oppvarming?
  Aktiviteter man bruker for å få en gunstig overgang fra hvile til hardt fysisk arbeid
 2. Hvilke fordeler gir god oppvarming før hard aktivitet?
  Det øker prestasjonsevnen, minsker risikoen for skader og gir større lyst til å trene eller konkurrere
 3. Hva er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming?
  I generell oppvarming er hovedmålet å blir varm i hele kroppen(begynn med enkle øvelser for de store musklene i bein, mage, hofter, rygg) I den spesielle oppvarminga er det viktig å forberede kroppen og leddene på å tåle de belastningene som den aktiviteten vi varmer opp til krever(bruk den aktiviteten du varmer opp til, øk tempoet fra den generelle oppvarmingen)
 4. Hva kjennetegner en god oppvarming?
  Begynn med rolig oppvarming, øk tempoet gradvis og bruk de store muskelgruppene. Unngå raske og store leddutslag og brå starting/stopping i første del. Tøy deretter musklene og gjør noen øvelser med høyt tempo mot slutten.
 5. Hva går restitusjon ut på?
  På å bygge seg opp igjen
 6. Nevn noen løps-, hopp-, ball-, matte- og apparatøvelser som kan brukes til oppvarming
  Image Upload
 7. Hva er utholdenhet, og hvilke typer finnes det?
  Evnen til å arbeide hardt i lengre tid. Utholdenhet deles inn i aerob og anaerob.
 8. Hva er forskjellen på aerob og anaerob utholdenhet?
  • Aerob trening - kroppen får nok oksygen
  • Anaerob trening - kroppen får ikke nok oksygen, kroppen produserer så mye melkesyre i muskelcellene at kroppen ikke klarer å ta det opp fort nok.
  • Aerob: Evnen til å arbeide med relativt høy intensitet i lengre tid
  • Anaerob: evnen til å arbeide med svært høy intensitet i ganske kort tid
 9. Hva er intensitet?
  Et uttrykk for hvor hardt du arbeider
 10. Hva får du igjen ved å trene utholdenhet regelmessig?
  • - Utholdenheten din blir bedre
  • - Ditt maksimale oksygenopptak øker
  • - Lavere hvilepuls
  • - Sterkere hjerte
  • - Puste mer effektivt
  • - Økt blodmengde
  • - Viljen til å tåle anstrengelser blir sterkere
 11. Hvordan får kroppen energi?
  Ved å forbrenne karbohydrater og fett. Det kalles energifrigjøring. Forbrenningen krever også oksygen.
 12. Hva er puls, hvordan kan den måles?
  Pulsen er et mål på hvor hardt du arbeider, eller hvor høy intensitet du holder i trening. Man kan måle den ved å holde seg på halsgropa eller pulsåren på håndleddet og telle slagene i 15 sekunder og gange svaret med 4.
 13. Hvordan kan man måle makspuls?
  Løp så fort du kan i 3 minutter, ta pulsen. (220 - alder +/- 20)
 14. Hva er hvilepuls?
  Den pulsen du har når du har vært i ro en stund, eks. når du står opp. Godt trent 30-40, utrent 60-80
 15. Hvordan faller pulsen om du er i god form?
  Raskere etter at du har sluttet å løpe, enn når formen er dårlig
 16. Hva er oksygenopptaket et mål for?
  Hvor mye oksygen som forbrukes i energifrigjøringen.
 17. Hva er et minuttvolum?
  Blodmengden som blir pumpet ut fra venstre hjertekammer per minutt. Slagvolum x puls = minuttvolum
 18. Hva påvirker hvor godt treningen påvirker utholdenheten?
Author:
linnea
ID:
214370
Card Set:
Gymprøve
Updated:
2013-04-18 23:29:33
Tags:
gymprøve uke 16 gymnos
Folders:

Description:
Gymprøve uke 16, 1STA
Show Answers: