asop engels telephone call

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is er aan de hand?
  What's the matter?
 2. Hoe kan ik u helpen
  How can I help you?
 3. Wat wilt u van mij/ons?
  what do you want from me?
 4. wat is uw achternaam en wat zijn uw initialen?
  What is you surname and what are your initials?
 5. wat is uw geboortedatum
  what is your date of birth?
 6. hoe oud is de patient?
  how old is the patient?
 7. waar bent u bezorgd om/bang voor?
  what are you worried about/afraid for?
 8. is er mogelijk een levensbedreigende situatie? bijv. hartaanval, buiten bewustzijn, geen ademhaling, stikken
  Is there possibly a life-threatening situation? for example a heart attack, unconsciousness, no breathing, suffocating
 9. hoe lang bestaan de klachten?
  since when are the complaints?
 10. hoe is het verloop zijn de klachten verergerd, hetzelfde gebleven of misschien afgenomen
  how did the complaints evolve; have they become worse, stayed the same become less?
 11. zijn er ander klachten/problemen?
  are there other complaints/problems?
 12. heeft u/hij andere ziekten?
  Do you/does he have any other diseases?
 13. gebruikt de patient medicijnen? welke?
  is the patient on any medication? which?
 14. weet u waarvoor ze zijn?
  do you know what they are for?
 15. wat heeft u zelf aan de klachten gedaan?
  what have you done yourself to relieve the complaints?
 16. wanneer is het gebeurd?
  when did it happen?
 17. hoe lang duurde het?
  how long did it take?
 18. Is de patient bij bewustzijn?
  is the patient conscious?
 19. heeft hij veel bloed verloren?
  did he lose a lot of blood?
 20. heeft hij alcohol of drugs gebruikt
  has he taken any alcohol or drugs?
 21. kunt u zien of er iets mis is (met hem)?
  canĀ  you see anything is wrong (with him)?
 22. bent u zwanger?
  are you pregnant
 23. blijf u aub aan de lijn
  please hold the line
 24. ik denk niet dat het ernstig is
  I don't think it's serious
 25. ik raad u aan om terug te bellen als de situatie verlechted/niet verbeterd.
  My advice is to call again when the situation gets wors/doesn't improve
 26. ik zal de nooddienst inschakelen
  I'll call the emergengy services
 27. de arts zal een visite bij u afleggen
  the doctor will make a housecall.
 28. u kunt het best naar de huisartsenpost komen
  You'd better come to the general practitioners' post
 29. ik adviseer u om uw eigen huisarts te raadplegen (als u thuis bent)
  I advise you to visit your own GP (when you're back home)
 30. u moet bij ons contant afrekenen. u kunt het thuis bij uw eigen verzekering claimen.
  You have to pay us in cash
Author:
Anonymous
ID:
214509
Card Set:
asop engels telephone call
Updated:
2013-04-19 16:32:56
Tags:
asop engels telephone call simone
Folders:

Description:
Engels telephone conversation ASOP
Show Answers: