sv name02

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


  1. ansträngning 
    effort
  2. ansvar (ett), 
    responsability
  3. berg (ett) 
    mountain
  4. bok (en), backer 
    book
  5. brev (ett) 
    letter
  6. by (en), byar 
    village
  7. dag (en), dagar 
    day
  8. djur (ett) 
    animal
  9. drottning (en), drottningar 
    queen
  10. dörr (en), dörrar 
    door
  11. fiende (en), finder 
    enemy
  12. flicka (en), flicker 
    little girl
  13. flygplan (ett) 
    plane
  14. forsakare (en) 
    researchers/scientist
  15. färg 
    color
  16. fönster (et) 
    window
  17. företag (ett) 
    company/business
  18. förhandling 
    negotiation
  19. förändring (en), förändringar 
    alteration/change
  20. hem (ett) 
    home
  21. hund (en), hundar 
    dog
  22. huvudstad (en), huvudstäder 
    capital
  23. höst (en), höstar 
    autumn
  24. kiss (en), kissar 
    kiss
  25. kropp (en) 
    body
  26. kust (en), kuster 
    coast
  27. läkare (en) 
    doctor
  28. lösning (en), lösningar 
    solution
  29. månad (en), månader 
    month
  30. möte (ett), möten 
    meeting
  31. ordbok (en), ordböcker 
    dictionary
  32. penna (en), pennor 
    pencil
  33. sak (en), saker 
    thing
  34. samhälle (ett), samhällen 
    society
  35. sand 
    sand
  36. sjukdom (en), sjokdomar 
    disease
  37. skog (en), skogar 
    forest
  38. sommar (en), somrar 
    summer
  39. straff (ett) 
    punishment/penalty
  40. stöd 
    support
  41. tjej 
    girl
  42. träd (ett) 
    tree
  43. ungdomar 
    youth
  44. utbilding (en) 
    education
  45. utmaning (ett), utmaningar 
    challenge
  46. vinst (en) 
    benefit
  47. väg 
    way/road
  48. vår (en), vårar 
    spring
  49. år (ett) 
    year
  50. ögonblick (ett)
    moment

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
214753
Filename:
sv name02
Updated:
2013-04-21 07:15:22
Tags:
sv name02
Folders:

Description:
sv name02
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview