NOR tentafrågor

The flashcards below were created by user lak02gwa on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ur vilket groddblad härrör följande celltyp?

  Nervcell
  Ektoderm
 2. Ur vilket groddblad härrör följande celltyp?

  Tarmepitel
  Endoderm
 3. Ur vilket groddblad härrör följande celltyp?

  Muskelcell
  Mesoderm
 4. Vilka är de tre groddbladen?
  Endoderm, mesoderm, ektoderm
 5. Vad kallas processen då groddbladen anläggs?
  Gastrulation
 6. När sker gastrulationen?
  • Tredje veckan
  • Dag 13-19 (16)
 7. Vad är en somit?
  Block av segmenterat mesoderm. Parigt upp till 37 st. Flankerar notochorden.
 8. När bildas somiterna?
  Under 3:e och 4:e veckan med början på dag 18-19.
 9. Var bildas somiterna?
  Paraaxialt om notchorden. I det paraxiala mesodermet.
 10. Vad ger somiterna upphov till?
  Ger upphov till det mesta av det axiala skelettet; ryggkotor, os occipitalis, nackmuskulatur, tunga, ansiktsskelett, ögonmuskulatur, etc
 11. Ur vilket groddblad bildas nervsystemet?
  Ektodermet
 12. Ur vilket groddblad bildas huden?
  Ektoderm
 13. Ur vilket groddblad bildas ögats lins?
  Ektodermet
 14. Ur vilken hjärnblåsa bildas cerebrum?
  Prosenchephalon --> Telenchephalon --> Cerebrum
 15. Under fjärde veckan bildas tre utvidgningar, ofta kallade hjärnblåsor, vilka?
  • Prosencefalon (Framhjärnan)
  • Mesencefalon (Mitthjärnan)
  • Rombencefalon (Ruthjärnan/bakhjärnan)
 16. Vad kallas den process i vilken neuralröret bildas?
  Neurulation
 17. Ur vilket groddblad härrör urinblåsan?
  Endoderm
 18. Ur vilket groddblad härrör neuroglia?
  Ektoderm
 19. Hur många är de första hjärnblåsorna som bildas?
  3 st Prosenchephalon, Mesenchephalon, Rombencephalon
 20. Vilka celler bildar det perifera nervsystemets ganglier?
  Neural crest celler
 21. Ange vilka två cellager/skikt som trofoblastcellerna ger upphov till
  Cytotrophoblast, det inre lagret mot embryot

  Syncytiotrophoblast, yttre mot livmoderväggen
 22. Vilken hjärnblåsa härstammar substantia nigra från?
  Mesencephalon
 23. Vilken strukturs bildande kännetecknar starten på gastrulationen?
  Primitive streak
 24. På vilket sätt fastställer prechordalplattan (prechordal plate) embryots polaritet?
  Ger upphov till celler caudalt om primitive pit som i sin tur ger upphov till craniala strukturer
 25. Vilka är de tre typerna av mesoderm?
  • Somiter
  • Intermediate mesoderm
  • Lateral mesoderm
 26. Vilka tre undergrupper finns det till somiter
  • Sclerotome
  • Dermatome
  • Myotome
 27. Vad bildar Sclerotome?
  Producerar ryggrad och revben
 28. Vad bildar dermatome?
  Hjälper till att bilda huden på den dorsala delen i kroppen.
 29. Vad bildar myotome?
  Bygger skelettmuskulaturen i nacke, bål och lemmar, vilket sker i takt med ryggradensutveckling.
 30. Från vad härstammar somiter?
  Paraxialt mesoderm
 31. Från vilket groddblad bildas astrocyter?
  Ektoderm
Author:
lak02gwa
ID:
214798
Card Set:
NOR tentafrågor
Updated:
2013-04-21 15:55:34
Tags:
NOR t2
Folders:

Description:
tentafrågor
Show Answers: