German - predlozkove slovesne vazby

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. denken an + 4.p.
  myslieť na
 2. glauben an + 4.p.
  • veriť v
  • veriť na
 3. auf-passen auf + 4.p.
  dávať pozor na
 4. sich freuen auf + 4.p.
  tešiť sa na
 5. warten auf + 4.p.
  čakať na
 6. an-rufen bei + 3.p.
  • zavolať niekomu
  • zavolať niekam
 7. sich bewerben bei + 3.p.
  uchádzať sa u
 8. arbeiten bei + 3.p.
  pracovať u
 9. sich informieren bei + 3.p.
  informovať sa u
 10. sich entschuldigen bei + 3.p.
  ospravedlniť sa niekomu
 11. brauchen für + 4.p.
  • potrebovať pre
  • potrebovať na
 12. sich entschuldigen für + 4.p.
  ospravedlniť sa za
 13. sich interessieren für + 4.p.
  zaujímať sa o
 14. auf-hören mit + 3.p.
  prestať s
 15. einverstanden sein mit + 3.p.
  súhlasiť s
 16. spielen mit + 3.p.
  hrať sa s
 17. sprechen mit + 3.p.
  hovoriť s
 18. telefonieren mit + 3.p.
  • telefonovať niekomu
  • telefonovať s niekým
 19. vergleichen mit + 3.p.
  porovnávať s
 20. fragen nach + 3.p.
  pýtať sa na
 21. suchen nach + 3.p.
  hľadať niečo
 22. sich ärgern über + 4.p.
  • hnevať sa na
  • hnevať sa kôli
 23. sich auf-regen über + 4.p.
  ročuľovať sa nad
 24. erzählen über + 4.p.
  rozprávať o
 25. sich freuen über + 4.p.
  mať radosť z
 26. lachen über + 4.p.
  • smiať sa niečomu
  • smiať sa niekomu
 27. schreiben über + 4.p.
  písať o
 28. sprechen über + 4.p.
  hovoriť o
 29. diskutieren über + 4.p.
  diskutovať o
 30. informieren über + 4.p.
  informovať o
 31. nach-denken über + 4.p.
  premýšľať o
 32. weinen über + 4.p.
  plakať nad
 33. wissen über + 4.p.
  vedieť o
 34. sich beschweren über + 4.p.
  sťažovať sa na
 35. ab-holen + 4.p.
  • ísť pre
  • zastaviť sa pre
  • staviť sa pre
 36. an-rufen + 4.p.
  volať niekomu
 37. an-sehen + 4.p.
  pozrieť sa na
 38. besichtigen + 4.p.
  • prezrieť si niečo
  • pozrieť si niečo
 39. fragen + 4.p.
  pýtať sa niekoho
 40. glauben + 4.p.
  veriť niečomu
 41. holen + 4.p.
  • ísť pre
  • zobrať niečo
 42. kennen lernen + 4.p.
  • zoznámiť sa s
  • spoznať niekoho
 43. merken + 4.p.
  • všimnúť si niekoho
  • všimnúť si niečo
 44. vergessen + 4.p.
  zabudnúť na
 45. verstehen + 4.p.
  • rozumieť niekomu
  • rozumieť niečomu
Author:
balu_1
ID:
215739
Card Set:
German - predlozkove slovesne vazby
Updated:
2013-04-25 18:53:41
Tags:
verbs German Prapositionen predlozky slovesa
Folders:

Description:
German - predlozkove slovesne vazby
Show Answers: