sv verb05

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. agera, agerar, agerade, agerat 
  act/perform
 2. anpassa, anpassar, anpassade, anpassat 
  adapt
 3. ansöka, ansöker, ansökte, ansökt 
  apply
 4. avslöja, avslöjar, avslöjade, avslöjat 
  reveal
 5. befalla, befaller, beföll, befallit 
  command/order
 6. besitta, besitter, besatt, besuttit 
  posses
 7. blåsa, blåser, blåste, blåst 
  blow
 8. brumma, brummar, brummade, brummat 
  growl
 9. bry sig om, bryr, brydde, brydd 
  care/bother
 10. dyka, dyker, dykte, dykt 
  submerge/dive
 11. erbjuda, erbjuder, erbjöd, erbjudit 
  offer
 12. fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt 
  continue/follow up/press on
 13. förarga, förargar, förargade, förargat 
  annoy/irritate
 14. förbättra, förbättrar, förbättrade, förbättrat 
  improve
 15. genomdriva, genomdriver, genomdrev, genomdrivit 
  enforce
 16. gäspa, gäspar, gäspade, gäspat 
  yawn
 17. ingå, ingår, ingick, ingått 
  include
 18. inse, inser, insåg, insett 
  realize
 19. jaga, jagar, jagade, jagat 
  chase/hunt
 20. klättra, klättrar, klättrade, klättrat 
  scramble
 21. kräva, kräver, krävde, krävt 
  demand/claim/require
 22. kvala, kvalar, kvalade, kvalat 
  qualify
 23. kvittera, kvitterar, kvitterade, kvitterat 
  receipt/acknowledge
 24. laga mat, lagar, lagade, lagat 
  cook
 25. lyckas, lyckas, lyckades, lyckats 
  succeed
 26. lysa, lyser, lyste, lyst 
  illuminate
 27. låsa, låsar, låsade, låsat 
  lock
 28. låtsas, låtsas, låtsade, låtsats 
  pretend
 29. minska, minskar, minskade, minskat 
  reduce/decrease
 30. plocka, plockar, plockade, plockat 
  pluck/pick up
 31. prägla, präglar, präglade, präglat 
  mark/imprint/characterize
 32. rusa, rusar, rusade, rusat 
  rush
 33. rycka, rycker, ryckte, ryckt 
  wrench/pull
 34. räkna, räknar, räknade, räknat 
  count/calculate
 35. samspela, samspelar, samspelade, samspelat 
  interact
 36. satsa, satsar, satsade, satsat 
  bet/invest
 37. skada, skadar, skadade, skadat 
  damage/injury
 38. skaffa, skaffar, skaffade, skaffat 
  procure/get
 39. skapa, skapar, skapade, skapat 
  create/make
 40. sträva, strävar, strävade, strävat 
  strive
 41. sucka, suckar, suckade, suckat 
  sigh
 42. säkerställa, säkerställer, säkerställde, säkerställt 
  ensure
 43. tillverka, tillverkar, tillverkade, tillverkat 
  manufacture
 44. tjuta, tjuter, tjöt, tjutit 
  howl/screech
 45. torka, torkar, torkade, torkat 
  drought/wipe off
 46. trivas, trivs, trivdes, trivts 
  thrive
 47. tröttna, tröttnar, tröttnade, tröttnat 
  get tired
 48. uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat 
  appreciate/esteem/reckon
 49. upptäcka, upptäcker, upptäckte, upptäckt 
  discover/find out
 50. väsa, väser, väste, väst 
  hiss/bubble
Author:
Anonymous
ID:
216153
Card Set:
sv verb05
Updated:
2013-04-27 21:56:54
Tags:
sv verb05
Folders:

Description:
sv verb05
Show Answers: