Czech 20.txt

The flashcards below were created by user xav.fung93 on FreezingBlue Flashcards.

  • author "me"
  • tags ""
  • description ""
  • fileName "Czech 20"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • Astigmatism
  • Astigmatismus
 1. Line (in a text)
  řádek
 2. Cataract
  šedý zákal
 3. Procedure
  Zákrok
 4. Glaucoma
  Zelený zákal
 5. Sense of sight
  Zrak
 6. Chin
  Brada
 7. Lens
  čočka
 8. Far sightedness
  Dalekozrakost
 9. Dioptre
  Dioptrie
 10. Iris
  Duhovka
 11. Short sightedness
  Krátkozrakost
 12. Acid
  Kyselina
 13. Teaspoon
  Lžička
 14. Axis
  Osa
 15. Sharpness
  Ostrost
 16. Aid
  Pomůcka
 17. Cornea
  Rohovka
 18. Ability
  Schopnost
 19. Retina
  Sítnice
 20. Blindness
  Slepota
 21. Tear
  Slza
 22. Amblyopia
  Tupozrakost
 23. Reading
  čtení
 24. Letter (in a text)
  Písmeno
 25. Squinting, strabism
  šilhání
 26. Vision
  Vidění
 27. Curvature
  Zakřivení
 28. To blink
  Mrkat, -nu
 29. To remove
  Odstranit, -ím
 30. To damage
  Poškozovat, -uju
 31. to tear up
  Rozříznout, -nu
 32. To itch
  štípat, -u
 33. To lead
  Vést, vedu
 34. To clean
  Vyčistit, -ím
 35. To cover
  Zakrýt, -kryju (si)
 36. To focus
  Zaostřit, -ím
 37. To confuse
  Zaměňovat, uju
 38. Total
  Celkový
 39. Far sighted
  Dalekozraký
 40. Tiny
  Drobný
 41. Short sighted
  Krátkozraký
 42. Transparent
  Průhledný
 43. Blurry
  Rozmazaný
 44. Sand blind
  Tuoozraký
 45. Near
  Blízko
 46. Far
  Daleko
 47. Double
  Dvojitě
 48. Sharply
  Ostře
 49. Intraocular pressure
  Nitrooční tlak
 50. To wear glasses
  Nosit brýle
 51. So called
  Tak zvaný
 52. To see well ar a far distance
  Vdět dobře do dálky/ na dalku
 53. To see well at a short distance
  Vidět dobře nablízko
 54. To have blurry vision
  Vidět rozmazaně
 55. Contact lenses
  Kontaktní čočky
 56. Diluted boric acid
  Borová voda
 57. Running water
  Tekoucí voda
 58. Under general anaesthesia
  V celkové anestezii
 59. Routine procedure
  Běžný zákrok
 60. I scratched my eye with my fingernail
  škrábla jsem se nehtem do oka
 61. My eyes are watery
  Slzí mi oči
 62. My eyes are itching
  štípou mě oči
Author:
xav.fung93
ID:
216963
Card Set:
Czech 20.txt
Updated:
2013-05-01 10:52:55
Tags:
Czech 20
Folders:

Description:
Czech 20
Show Answers: