Czech 21.txt

The flashcards below were created by user xav.fung93 on FreezingBlue Flashcards.

  • author "me"
  • tags ""
  • description ""
  • fileName "Czech 21"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • Dental hygeinist
  • Dentální hygienista
 1. Dentition
  Chrup
 2. Implant
  Implantát
 3. Root
  Implantát
 4. Root
  Kořen
 5. Dental neck
  Krček
 6. Bridge
  Můstek
 7. Plaque
  Plak
 8. Incisor
  řezák
 9. Canine
  špičák
 10. Pre molar
  Třenový Zub
 11. Toothbrush
  (Zubní) kartáček
 12. Crown
  Korunka
 13. Mouth (coll.)
  Pusa
 14. Molar
  Stolička
 15. Dental floss
  Zubní nit
 16. Tooth paste
  Zubní pasta
 17. Cleaning
  čištění
 18. Palate
  Patro
 19. Braces
  Rovnátka (pl.)
 20. To tap, to percuss
  Poklepat, -klepu
 21. To cut through
  Prořezávat, -ám
 22. To grow
  Růst, rostu
 23. To fall out
  Vypadnout, -nu
 24. To extract, to pull out
  Vytrhnout, -nu
 25. To give a filling, to fill
  Zaplombovat, -uju
 26. To worsen
  Zhoršit, -ím se
 27. Partial
  částečný
 28. Deep, profound
  Hluboký
 29. Curved, bent
  Křivý
 30. Interdental
  Mezizubní
 31. Exposed
  Odhalený
 32. Right, correct
  Správný
 33. Milk/ permanent teeth
  Mléčné/ trvalé zuby
 34. Front/ back teeth
  Přední/ zadní zuby
 35. Permanent dentition
  Trvalý chrup
 36. Exposed root neck
  Odhalený krček
 37. Bent tooth
  Křivý Zub
 38. Dental plaque
  Zubní Plak
 39. Interdental toothbrush
  Mezizubní kartáček
 40. Mouth wash
  ústní voda
 41. He is teething
  Prořezávají se mu zuby
 42. Lower left 1st incisor
  Jednička vlevo dole
 43. Upper right 2nd incisor
  Dvojka vpravo nahoře
 44. Upper left canine
  Trojka vlevo nahoře
 45. Lower right 1st premolar
  čtyřka vpravo dole
 46. 2nd premolar
  Pětka
 47. 1st molar
  šestka
 48. 2nd molar
  Sedmička
 49. 3rd molar
  Osmička
Author:
xav.fung93
ID:
216964
Card Set:
Czech 21.txt
Updated:
2013-05-01 10:53:13
Tags:
Czech 21
Folders:

Description:
Czech 21
Show Answers: