Czech 13 onwards

The flashcards below were created by user xav.fung93 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Stethoscope
  Fonendoskop/ stetoskop
 2. Pharynx
  Hltan
 3. Larynx
  Hrtan
 4. Smoke
  Kouř
 5. Lobe
  Lalok
 6. Nasopharynx
  Nasohltan
 7. Pillow
  Polštář
 8. Sanatorium
  Léčebna
 9. Position
  Poloha
 10. Spirometry
  Spirometrie
 11. Ward round
  Vizita
 12. Bus stop
  Zastàvka
 13. Sneezing
  Kýchání
 14. Environment
  Prostředí
 15. To reach on foot, to get
  Dojít, -jdu
 16. To irritate
  Dràždit, -ím
 17. To use, to give
  Nasadit, -ím
 18. To lead away
  Odvést, -vedu
 19. To confirm
  Potvrdit, -ím
 20. Irritating
  Dràždivý
 21. Short of breath
  Dušný
 22. Effective
  Efektivní
 23. Dusty
  Prašný
 24. Smokey
  Zakouřený
 25. Heavily
  Těžce
 26. Completely
  úplně
 27. Deeply
  Zhluboka
 28. Airways
  Dýchací cesty
 29. To breathe with difficulties
  Dýchat těžce
 30. Dusty environment
  Prašné prostředí
 31. Smokey environment
  Zakouřené prostředí
 32. In horizontal position
  V horizontální poloze
 33. Physiotherapy sanatorium
  Rehabilitační léčebna
 34. Sitting-lying-standing
  Vsedě-vleže-ve stoje
 35. Hold your breath
  Zadržte Dech!
 36. Potassium
  Draslík
 37. Hemorrhoids
  Hemoroidy
 38. Magnesium
  Hořčík
 39. Circulation
  Oběh
 40. Murmur
  Šelest
 41. Calcium
  Vápník
 42. Hemophilia
  Hemofilie
 43. Valve
  Chlopěn
 44. Chamber
  Komora
 45. Varicose vein
  Křečová žíla
 46. Bruise
  Podlitina
 47. Sedimentation
  Sedimentace
 48. Atrium
  Síň
 49. Clot
  Sraženina
 50. Coagulability
  Srážlivost
 51. Aorta
  Srdečnice= aorta
 52. Defect
  Vada
 53. Palpitation
  Bušení
 54. Tingling
  Mravenčení
 55. Numbness
  Znecitlivění
 56. To decrease
  Snížit, -ím
 57. To complain
  Stěžovat, uju si
 58. To bandage
  Zavázat, -vážu
 59. Mitral
  Dvojcípý= mitrální
 60. Ready, finished
  Hotový
 61. Swollen
  Oteklý
 62. Tricuspid
  Trojcípý= trikuspidální
 63. Healed up
  Zahojený
 64. In advance
  Dopředu
 65. Varicose ulcer
  Bércový vřed
 66. Blood count
  Krevní obraz
 67. Heart murmurs
  Šelesty na srdci
 68. Valve defect
  Vada chlopní
 69. Cause, reason
  Důvod
 70. Duodenum
  Dvanáctník
 71. (Green) peas
  Hrách=hrášek
 72. Esophagus
  Jícen
 73. Poppy seed
  Mák
 74. Oil
  Olej
 75. Colon
  Tračník
 76. Wind
  Větry
 77. Product
  Výrobek
 78. Desert
  Zákusek
 79. Gall duct
  Žlučovod
 80. Cereals
  Cereálie
 81. Weight, mass
  Hmotnost
 82. Tin, can
  Konzerva
 83. Pulses, legume
  Luštěniny
 84. Sweets
  Sladkosti
 85. Juice
  Št'áva
 86. Pasta
  Těstoviny
 87. Fiber, roughage
  Vláknina
 88. Height, size
  Výška
 89. Flatulence
  Nadýmání
 90. Removal
  Odstranění
 91. Swallowing
  Polykání
 92. Lard, (meat) fat
  Sádlo
 93. Gaining weight
  Tloustnutí
 94. Digestion
  Zažívání
 95. To like (taste)
  Chutnat, -á
 96. To check up
  Kontrolovat, -uju
 97. To bend, to flex
  Pokrčit, -ím
 98. To exclude
  Vyloučit, -ím
 99. Poultry
  Drůbeží
 100. Bitter
  Hořký
 101. Sour
  Kyselý
 102. Lean
  Libový
 103. Oily, greasy
  Mastný
 104. Nervous, restless
  Nervózní
 105. Runny, Liquid
  Řídký
 106. Light (colour)
  Světlý
 107. Dark
  Tmavý
 108. Fat, fatty
  Tučný
 109. Solid
  Tuhý
 110. Excellent
  Vynikající
 111. Dairy products
  Mléčné výrobky
 112. Vegetable oil
  Rostlinný Olej
 113. Brown/ black bread
  Tmavý chleba
 114. Light brown - dark brown
  Světle hnědý - tmavě hnědý
 115. Peptic ulcer
  Žaludeční vřed
 116. To Pee and to have a bowel movement
  Chodit na malou/ na velkou (stranu)
 117. I like meat. I do not like potatoes
  Chutná mi maso. Nechutnají mi brambory
 118. Do you have heartburn?
  Pálí vás žáha?
 119. Ejaculate
  Ejakulát
 120. Pus
  Hnis
 121. Stone, calculus
  Kámen
 122. Ureter
  Močovod
 123. Finding
  Nález
 124. Volume
  Objem
 125. Waist
  Pas
 126. Stream
  Proud
 127. Leaking
  únik
 128. Cranberry
  Brusinka
 129. Erection
  Erekce
 130. Potency
  Potence
 131. Tube
  Trubice
 132. Amount
  Množství
 133. Urination
  Močeni
 134. Danger
  Nebezpečí
 135. Urge
  Nutkání (na)
 136. Burning
  Pálení
 137. Wetting oneself
  Pomočování
 138. Loin
  Tříslo
 139. Deterioration
  Zhoršení
 140. To bring, to take
  Přivádět, -ím
 141. To take part (in)
  účastnit, -ím Se
 142. To hold
  Udržet, -ím
 143. To escape, to leak
  Uniknout, -nu
 144. To empty bladder
  Vyprázdnit, -ím se
 145. Pale, light
  Bledý
 146. Burning
  Pálivý
 147. Similar
  Podobný
 148. Intermittent
  Přerušovaný
 149. Cutting
  řezavý
 150. Urological
  Urologický
 151. Secreted
  Vylučovaný
 152. Enlarged
  Zvětšený
 153. Pain in underbelly
  Bolest v podbřišku
 154. To urinate intermittently
  Močit přerušovaně
 155. Nocturnal urination
  Noční močení
 156. Problems with enuresis
  Problémy s pomočováním
 157. Problems with passing water
  Problémy s močením/s vylučováním
 158. Kidney/urinary/gall stones
  Ledvinové/ močové/ žlučové kameny
 159. Nausea
  Nutkání na zvracení
 160. To hold urine= not to wet yourself
  Udržet moč
 161. From the waist Down
  Od pasu dolů
 162. Cycle
  Cyklus
 163. Vaginal portion of the cervix
  Děložní čípek
 164. Type
  Druh
 165. Condom
  Prezervativ = kondom
 166. Mammography
  Mamograf
 167. Fetus
  Plod
 168. Feeling
  Pocit
 169. Swab
  Stěr
 170. Due date
  Termin
 171. Fallopian tube
  Vejcovod
 172. Discharge
  Výtok
 173. Termination, extinction
  Záník
 174. Bacterium
  Bakterie
 175. Cytology
  Cytologie
 176. Genitals
  Genitálie
 177. Gestation
  Gravidita
 178. Chlamydia
  Chlamydie
 179. Interruption
  Interrupce
 180. Gonorrhoea
  Kapavka
 181. Candida
  Kvasinka
 182. Menopause
  Menopauza
 183. Infertility
  Neplodnost
 184. Osteoporosis
  Osteoporóza
 185. Ovulation
  Ovulace
 186. Screen, divider
  Plenta
 187. Fertility
  Plodnost
 188. Expectant mother
  Rodička
 189. Mucous tissue
  Sliznice
 190. Syphillis
  Syfilis
 191. Cervix
  Děložní hrdlo
 192. Embryo
  Embryo
 193. Intrauterine device
  Nitroděložní tělísko
 194. Irritation
  Podráždění
 195. Interruption
  Přerušení
 196. Itching
  Svědění
 197. Termination
  Ukončení
 198. To menstruate
  Menstruovat, -uju
 199. To lay, to put
  Položit, -ím
 200. To burst
  Prasknout, -nu
 201. To transmit
  Přenášet, -ím
 202. To pass off
  Proběhnout, -nu
 203. To give birth
  Rodit, -ím
 204. To put apart
  Roztáhnout, -nu
 205. To terminate
  Ukončit, -ím
 206. To skip
  Vynechávat, -ám
 207. To induce
  Vyvolat, -ám
 208. To be delayed
  Zpozdit, -ím se
 209. Inflammed, running
  Hnisavý
 210. Dense, thick
  Hustý
 211. Ectopic
  Mimoděložní
 212. Intrauterine
  Nitroděložní
 213. Upside Down, breech
  Obrácený
 214. Supposed
  Předpokládaný
 215. Spontaneous
  Samovolný = spontánní
 216. Real
  Skutečný
 217. Multiple
  Vícečetny
 218. Watery
  Vodnatelný
 219. Induced
  Vyvolaný
 220. Foul
  Zapáchající
 221. Shortly
  Krátce
 222. Immediately
  Okamžitě
 223. For the second time
  Prodruhé
 224. Approximately
  Přibližně
 225. During
  Během
 226. Last menstruation
  Poslední menstruace
 227. Sexual intercourse
  Pohlavní styk
 228. Ectopic/ tubal pregnancy
  Mimoděložní těhotenství
 229. Miscarriage
  Samovolný potrat = spontánní potrat
 230. Induced abortion, interruption
  Vyvolaný potrat= interrupce= umělé přerušení těhotenství
 231. Preganncy test
  Těhotenský test
 232. Pregnancy consulting room
  Těhotenská poradna
 233. Multiple pregnancy
  Vícečetné těhotenství
 234. Amniotic fluid
  Plodová voda
 235. Primipara
  Prvorodička/ druhorodička
 236. Caesarean section
  Císařský řez
 237. Hot flushes
  Návaly horka
 238. To get pregnant
  Přijít do jiného stavu
 239. I missed the period
  Vynecháva mi menstruace
 240. I bleed heavily
  Silně krvácím
 241. Thymus
  Brzlík
 242. Voice
  Hlas
 243. Hypothalamus
  Hypotalamus
 244. Finding
  Nález
 245. Test and procedure referral form
  Poukaz na vyšetření
 246. Hypophysis, pituitary gland
  Hypofýza
 247. Mood
  Nálada
 248. Imbalance
  Nerovmováha
 249. Adrenal gland
  Nadledvina
 250. Balance
  Rovnováha
 251. Goitre, struma
  Struma
 252. Change
  Změna
 253. Eyebrow
  Oboči
 254. To fall
  Padat, -ám
 255. To wet oneself
  Počurávat, -ám Se
 256. To be prolonged
  Prodlužovat, -uju se
 257. To follow, to monitor
  Sledovat, -uju
 258. To notice
  Všimnout, -nu si
 259. To wake up
  Vzbudit, -ím se
 260. To run out of breath
  Zadýchávat, -ám Se
 261. To oversleep
  Zaspat, -ím
 262. To find out
  Zijstit, -ím
 263. Calm, tranquil
  Klidný
 264. Excessive
  Nadměrný
 265. Restless
  Neklidný
 266. Sweetened
  Slazený
 267. Backwards
  Zpět= zpátky
 268. Twice as much as before
  Dvakrát tolik než dřív
 269. Mood swings
  Změny nálad(y)
 270. Diabetological consulting room
  Diabetologická poradna
 271. I do not enjoy it. I enjoy playinglwatching football
  Nebaví mě to. Baví mě fotbal
 272. Tympanum
  Bubínek
 273. Olfaction, sense of smell
  Čich
 274. Noise
  Hluk
 275. Hoarseness
  Chrapot
 276. Lap
  Klín
 277. Sense of hearing
  Sluch
 278. Tinnitus
  Tinitus
 279. Irrigation
  Výplach
 280. Auditory tube
  Zvukovod
 281. Vocal cord
  Hlasivka
 282. Impaired hearing
  Nedoslýchavost
 283. Paracentesis
  Paracentéza
 284. Puncture
  Punkce
 285. Loss
  Ztrára
 286. Buzzing
  Hučení
 287. Hearing aid
  Naslouchátko
 288. Whistling
  Pískání
 289. Perforation
  Propíchnutí
 290. Rustle, murmur
  šumění
 291. Ringing
  Zvonění
 292. To feel, to smell
  Cítit, -ím
 293. To be hard of hearing
  Nedoslýchat, -ám
 294. To remove by suction
  Odsát, -saju
 295. To hold
  Podržet, -ím
 296. To swallow
  Polykat, -ám
 297. To perform, to carry out
  Provést, -vedu
 298. To wheeze
  Sípat, -u
 299. To scratch, to itch
  škrábat, -u
 300. To air out
  Větrat, -ám
 301. To rinse
  Vypláchnout, -nu
 302. To get rid
  Zbavit, -ím Se
 303. Noisy
  Hlučný
 304. Deaf and dumb
  Hluchoněmy
 305. Deaf
  Hluchý
 306. Clear
  Jasný
 307. Bloody
  Krvavý
 308. Next, following
  Následující
 309. Hard of hearing
  Nedoslýchavý
 310. Soaked, blood soaked
  Prosáklý
 311. Blocked, stuffed, congested
  Ucpaný
 312. Arched, convex, curved
  Vyklenutý
 313. Blocked up
  Zalehlý
 314. Swollen
  Zduřelý
 315. Over time
  časem
 316. Suddenly
  Náhle
 317. Gradually
  Postupně
 318. Inside
  Vevnitř= uvnitř
 319. Dry, irritating, productive cough
  Suchý, dráždivý, vlhký kašel
 320. Blocked nose, blocked up ear
  Ucpaný nos, zalehlé ucho
 321. To cough up phlegm
  Vykašlávat Hlen
 322. Watery, thick, purulent, bacterial nasal mucus
  Vodnatelná, hustá, hnisavá, bakteriální rýma
 323. Enlarged nodes
  Zvětšené, zduřelé uzliny
 324. Eustachian canal
  Eustachova trubice
 325. I have a tickle in my throat
  škrábe mě v krku
 326. Sinus puncture
  Punkce dutin
 327. To put sb on someone's lap, be sitting on sb's lap
  Vzít na klín, sedět na klíně
 328. Little ear
  Ouško= malé ucho
 329. Loss of hearing
  Ztráta sluchu
 330. Astigmatism
  Astigmatismus
 331. Line (in a text)
  řádek
 332. Cataract
  šedý zákal
 333. Procedure
  Zákrok
 334. Glaucoma
  Zelený zákal
 335. Sense of sight
  Zrak
 336. Chin
  Brada
 337. Lens
  čočka
 338. Far sightedness
  Dalekozrakost
 339. Dioptre
  Dioptrie
 340. Iris
  Duhovka
 341. Short sightedness
  Krátkozrakost
 342. Acid
  Kyselina
 343. Teaspoon
  Lžička
 344. Axis
  Osa
 345. Sharpness
  Ostrost
 346. Aid
  Pomůcka
 347. Cornea
  Rohovka
 348. Ability
  Schopnost
 349. Retina
  Sítnice
 350. Blindness
  Slepota
 351. Tear
  Slza
 352. Amblyopia
  Tupozrakost
 353. Reading
  čtení
 354. Letter (in a text)
  Písmeno
 355. Squinting, strabism
  šilhání
 356. Vision
  Vidění
 357. Curvature
  Zakřivení
 358. To blink
  Mrkat, -nu
 359. To remove
  Odstranit, -ím
 360. To damage
  Poškozovat, -uju
 361. to tear up
  Rozříznout, -nu
 362. To itch
  štípat, -u
 363. To lead
  Vést, vedu
 364. To clean
  Vyčistit, -ím
 365. To cover
  Zakrýt, -kryju (si)
 366. To focus
  Zaostřit, -ím
 367. To confuse
  Zaměňovat, uju
 368. Total
  Celkový
 369. Far sighted
  Dalekozraký
 370. Tiny
  Drobný
 371. Short sighted
  Krátkozraký
 372. Transparent
  Průhledný
 373. Blurry
  Rozmazaný
 374. Sand blind
  Tuoozraký
 375. Near
  Blízko
 376. Far
  Daleko
 377. Double
  Dvojitě
 378. Sharply
  Ostře
 379. Intraocular pressure
  Nitrooční tlak
 380. To wear glasses
  Nosit brýle
 381. So called
  Tak zvaný
 382. To see well ar a far distance
  Vdět dobře do dálky/ na dalku
 383. To see well at a short distance
  Vidět dobře nablízko
 384. To have blurry vision
  Vidět rozmazaně
 385. Contact lenses
  Kontaktní čočky
 386. Diluted boric acid
  Borová voda
 387. Running water
  Tekoucí voda
 388. Under general anaesthesia
  V celkové anestezii
 389. Routine procedure
  Běžný zákrok
 390. I scratched my eye with my fingernail
  škrábla jsem se nehtem do oka
 391. My eyes are watery
  Slzí mi oči
 392. My eyes are itching
  štípou mě oči
 393. Dental hygeinist
  Dentální hygienista
 394. Dentition
  Chrup
 395. Implant
  Implantát
 396. Root
  Implantát
 397. Root
  Kořen
 398. Dental neck
  Krček
 399. Bridge
  Můstek
 400. Plaque
  Plak
 401. Incisor
  řezák
 402. Canine
  špičák
 403. Pre molar
  Třenový Zub
 404. Toothbrush
  (Zubní) kartáček
 405. Crown
  Korunka
 406. Mouth (coll.)
  Pusa
 407. Molar
  Stolička
 408. Dental floss
  Zubní nit
 409. Tooth paste
  Zubní pasta
 410. Cleaning
  čištění
 411. Palate
  Patro
 412. Braces
  Rovnátka (pl.)
 413. To tap, to percuss
  Poklepat, -klepu
 414. To cut through
  Prořezávat, -ám
 415. To grow
  Růst, rostu
 416. To fall out
  Vypadnout, -nu
 417. To extract, to pull out
  Vytrhnout, -nu
 418. To give a filling, to fill
  Zaplombovat, -uju
 419. To worsen
  Zhoršit, -ím se
 420. Partial
  částečný
 421. Deep, profound
  Hluboký
 422. Curved, bent
  Křivý
 423. Interdental
  Mezizubní
 424. Exposed
  Odhalený
 425. Right, correct
  Správný
 426. Milk/ permanent teeth
  Mléčné/ trvalé zuby
 427. Front/ back teeth
  Přední/ zadní zuby
 428. Permanent dentition
  Trvalý chrup
 429. Exposed root neck
  Odhalený krček
 430. Bent tooth
  Křivý Zub
 431. Dental plaque
  Zubní Plak
 432. Interdental toothbrush
  Mezizubní kartáček
 433. Mouth wash
  ústní voda
 434. He is teething
  Prořezávají se mu zuby
 435. Lower left 1st incisor
  Jednička vlevo dole
 436. Upper right 2nd incisor
  Dvojka vpravo nahoře
 437. Upper left canine
  Trojka vlevo nahoře
 438. Lower right 1st premolar
  čtyřka vpravo dole
 439. 2nd premolar
  Pětka
 440. 1st molar
  šestka
 441. 2nd molar
  Sedmička
 442. 3rd molar
  Osmička
 443. Cross, lower back
  Kříž
 444. Meniscus
  Meniskus
 445. Instep
  Nárt
 446. Ligament
  Vaz
 447. Trolley, Cart
  Vozík
 448. Crutch
  Berle
 449. Stick
  Hůl, hole
 450. Coccyx, tail bone
  Kostrě
 451. Bath
  Koupel
 452. Massage
  Masáž
 453. Replacement
  Náhrada
 454. Brace
  Ortéza
 455. Scoliosis
  Skolióza
 456. Tendon
  šlacha
 457. To touch
  Dotknout, -nu se
 458. To bend
  Naklonit, -ím se
 459. To straighten
  Narovnat, -ám se
 460. To turn over
  Obrátit, -ím se
 461. To bend down
  Ohýbat, -ám
 462. To stretch arms forward
  Předpažit, -ím
 463. To stretch out arms sideways
  Upažit, -ím
 464. To shoot
  Vystřelovat, -uju
 465. To stretch arms upwards
  Vzpažit, -ím
 466. Lumbar
  Bederní
 467. Thoracic
  Hrudní
 468. Articular, joint
  Kloubní
 469. Sacral
  Křížový
 470. Contused
  Naražený
 471. Pulled, strained
  Natažený
 472. Flat, plane
  Plochý
 473. Straight
  Rovný
 474. Dislocated
  Vykloubený
 475. Sprained
  Vyvrtnutý
 476. Achilles tendon
  Achillova šlacha
 477. To walk with a stick/ on crutches
  Chodit o holi/ o berlích
 478. Wheelchair
  Invalidní vozík
 479. Flat feet
  Ploché nohy
 480. During movement
  Při pohybu
 481. To do sports for recreation
  Sportovat rekreačně
 482. To do sports competitively
  Sportovat závodně
 483. My lower back hurts
  Bolí mě v kříži
Author:
xav.fung93
ID:
217467
Card Set:
Czech 13 onwards
Updated:
2013-05-03 12:26:26
Tags:
Czech summer
Folders:

Description:
czech
Show Answers: