Maltese vocabulary 6

The flashcards below were created by user pmg23 on FreezingBlue Flashcards.

 1. torta, -i*
  pie, tart
 2. forn, fran*
  oven
 3. litru, -i*
  litre
 4. lagħab > jilgħab
  to play
 5. seraq > jisraq, misruq
  to rob, to steal
 6. għada
  tomorrow
 7. logħob^, -ba!, -iet*
  game
 8. bħal
  like
 9. ittra, -i*
  letter (character, epistle)
 10. skola, skejjel*
  school
 11. sinjur
  rich
 12. ħanut, ħwienet*
  shop
 13. wasal > jasal
  to arrive
 14. lura
  back, backwards (adv)
 15. ġlekk
  jacket
 16. bagħat > jibgħat (għal)
  to send (for)
 17. gazzetta
  newspaper
 18. nbid, nbejjed*
  wine
 19. sink
  hyphen
 20. ħabat > jaħbat
  to bump, to crash
 21. bandiera
  flag
 22. ċereali*
  cereals
 23. pakket, -i*
  packet
 24. banana!^*
  banana
 25. kaxxier
  cashier
 26. ħobż^, -a!, -iet*
  bread, loaf
 27. kartuna, -iet*
  carton
 28. fażola^
  green beans
 29. bott, -ijiet*
  can (of veg, Kinnie etc)
 30. ful^
  broad beans
 31. landa, -i*, laned*
  tin (of Spam etc)
 32. borża, boroż*
  bag, packet
 33. frott^
  fruit
 34. żbib^, -a!
  raisin
 35. passolina, -i*
  currant
 36. ħass^, -a!
  lettuce
 37. karru
  shopping trolley
 38. qoffa
  shopping basket, wicker basket
 39. sarvetta tal-karti
  paper towel
 40. sarvetta, srievet*
  cloth
 41. xugaman, -i*
  towel
 42. meraq^
  juice
 43. larinġ^, -a!, -iet*
  orange (n)
 44. merċa
  grocery
 45. frawli^, -a!
  strawberry
 46. kilo
  kilogram
 47. gramm, -i*
  gram
 48. kaboċċa
  cabbage
 49. zfunnarija, -i*
  carrot
 50. karotta, -i*
  carrot
 51. qargħa bagħli
  courgette
 52. qargħa, -iet*
  gourd
 53. qargħa ħamra
  pumpkin
 54. bagħli
  rural
 55. basal^, -la!, -iet*
  onion
 56. tewm^
  garlic
 57. kurrata
  leek
 58. brinġiel^, -a!
  aubergine
 59. ġidra
  kohlrabi
 60. faqqiegħ^
  mushrooms
 61. bżar^
  pepper
 62. jaħraq
  spicy
 63. pastarda
  cauliflower
 64. brokkla, -i*
  broccoli
 65. tiġieġ^, -a!, -iet*
  chicken
 66. ċanga
  beef
 67. vitella
  veal, calf
 68. majjal
  pig, pork
 69. ikkapuljat
  minced
 70. frott tal-baħar
  seafood
 71. ħaruf
  lamb (animal, meat)
 72. salamun^
  salmon
 73. gamblu, -i*
  prawn, crayfish
 74. qarnit^, -a!
  octopus
 75. klamari*
  squid
 76. tonn^, -a!
  tuna
 77. inċova, -i*
  anchovy
 78. lampuka, -i*
  mahi-mahi
 79. ħanzir
  pig
 80. baqra
  cow
 81. mogħża
  goat
 82. nagħġa
  sheep
 83. koxxa, koxox*
  thigh
 84. sider
  breast, chest
 85. ġewnaħ, ġwienaħ*
  wing
 86. stejk, -ijiet*
  steak
 87. zalzett
  sausage
 88. perżut
  ham
 89. salami
  salami
 90. veġetarjan
  vegetarian (adj)
 91. ġobon ċaddar
  Cheddar
 92. ġobon tat-toqba
  holy cheese
 93. qatta' > jqatta', mqatta'
  to cut, to tear
 94. rqiq
  thin, delicate
 95. oħxon/ħoxna, ħoxnin* > eħxen
  fat, thick
 96. sħiħ
  entire
 97. ħakk > jħokk, maħkuk
  to grate, to scratch
 98. tini
  give me
 99. ġobon tal-ħakk
  grating cheese
 100. rkotta
  ricotta
 101. jogurt
  yoghurt
 102. krema
  cream
 103. kwadru
  square (adj)
 104. tond
  round, circular, spherical
 105. parma ħamm
  parma ham
 106. spalla
  shoulder
 107. bejken
  bacon
 108. żaqq
  belly
 109. perżut taż-żaqq
  pancetta
 110. ħalib semi-skimmed
  semi-skimmed milk
 111. ġardiniera
  marinated vegetables, mixed salad
 112. kappar^, -a!
  capers
 113. qadded > jqadded, mqadded
  to dry up, to shrivel
 114. bigilla
  broad bean dip/spread
 115. tal-bott
  canned
 116. għaġin^
  pasta
 117. ross^
  rice
 118. xewa > jixwi, mixwi
  to roast, to toast
 119. xorb
  drink (n)
 120. iggriljat
  grilled
 121. qela > jaqli, moqli
  to fry
 122. stuffat
  stew (n)
 123. soppa
  soup
 124. brodu
  broth
 125. spinaċi, -ijiet*
  spinach
 126. ftira, ftajjar*
  ftira
 127. minestra
  minestrone soup
 128. panina
  soft roll, bun
 129. dinja
  world, universe
 130. bezzun
  bread roll
 131. bħalissa
  just now
 132. li ġej
  coming, next
 133. għaraf > jagħraf, magħruf
  to know, to recognise
 134. ħema > jaħmi
  to bake
 135. bena > jibni
  to build
 136. apposta
  on purpose
 137. daqs
  size
 138. tqil
  heavy, difficult
 139. wiżen > jiżen
  to weigh
 140. fost
  among, between
 141. qasir/-a, qosra* > iqsar
  short
 142. ħin
  time
 143. persuna, -i*
  person
 144. ġibed > jiġbed
  to pull
 145. għasar > jagħsar, magħsur
  to squeeze
 146. larinġ magħsur
  orange squash
 147. ilma tal-/bla gass
  sparkling/still water
 148. luminata
  lemonade
 149. għatx
  thirst
 150. ġuħ
  hunger
 151. deżerta
  dessert
 152. ċikkulata, -i*
  chocolate
 153. kejk
  cake
 154. maqrut, mqaret*
  date-cake
 155. qubbajt^
  nougat
 156. prinjolata
  Karnival meringue
 157. għasel^
  honey
 158. ħmira
  yeast
 159. ċiċri^*, -a!
  chickpea
 160. piżella, -i*
  pea
 161. għamel > jagħmel, magħmul
  to make, to do
 162. lewż^, -a!
  almond
 163. salib, slaleb*
  cross (n)
 164. bebbux^*, -u!
  snail
 165. armla, romol*
  widow
 166. ġamm
  jam
 167. tin^, -a!
  fig
 168. ġulepp
  syrup
 169. butir
  butter
 170. karawett^, -a!
  peanut
 171. marġerina
  margarine
 172. dqiq
  flour
 173. ismar
  brown
 174. tea
 175. kikkra, -i*
  cup
 176. tazza, -i*, tazez^
  glass, tumbler
 177. kwart
  quarter-kilo
 178. għen > jgħin
  to help
 179. ajjuta > jajjuta
  to help
 180. spiċċa > jispiċċa
  to finish, to end
 181. speċjali
  special
 182. ħa nara
  let me see
 183. ħalla > jħalli
  to leave
 184. gżira, gżejjer*
  island
 185. fadal > jifdal
  to remain
 186. ried > jrid
  to want, to require
 187. filkas
  in that case
 188. għalissa
  for now
 189. ċenteżmu
  cents
 190. xtara > jixtara
  to buy
 191. xerrej/ja
  buyer, customer
 192. xirja
  shopping (n)
 193. biegħ > jbigħ
  to sell
 194. bejjiegħ/a
  seller, shopkeeper
 195. ħjar^, -a!
  cucumber
 196. flus
  money
 197. bqija
  change, remainder
 198. kafè
  coffee
 199. sewwa
  truth, OK
 200. qeda > jaqdi
  to serve
 201. bżonn
  need (n)
 202. tużżana, -i*
  dozen
 203. zalza, zlazi*
  sauce
 204. naħa, -iet*, nħawi*
  side, region
 205. normali
  normal
 206. għoġob > jogħġob
  to please
 207. ara kemm
  see how much [it costs]
 208. lista, -i*
  slice
Author:
pmg23
ID:
218019
Card Set:
Maltese vocabulary 6
Updated:
2013-05-22 09:04:18
Tags:
maltese vocabulary
Folders:

Description:
Maltese vocabulary (easy)
Show Answers: