Psykologi som vetenskaplig disciplin

The flashcards below were created by user Basill on FreezingBlue Flashcards.

 1. What is perception?
  Refers to the means by which information acquired from the environment via the sense organs is transformed into experience of objects, events, sounds, tastes, etc
 2. What is sensation?
  The basic uninterpreted information presented via our sense organs.
 3. Receptorer för visuell perception?
  Fotoreceptorer
 4. Receptorer för Auditiv perception?
  Mekaniska receptorer
 5. Receptorer för Olfaktorisk perception?
  Kemiska receptorer
 6. Receptorer för Gustatorisk perception?
  Kemiska receptorer
 7. Receptorer för Taktil (haptisk) perception (känsel)?
  Mekaniska mfl receptorer
 8. Transduktion innebär?
  Kodning från fysisk stimulering till nervsignal
 9. Vad menas med Bottom-up (perception)?
  Perceptionen styrs i högre grad av stimulus och dess fysiska egenskaper.
 10. Vad menas med Top-down (perception)?
  Perceptionen styrs i högre grad av kognitiva processer (kunskap, förväntningar etc).
 11. Vad menas med Mental representation?
  Klassiska synsätt inom kognitionspsykologi är starkt influerade av mental representation av information och att det är denna representation vi utgår ifrån och modellerar/manipulerar när vi tänker (utför kognitiva uppgifter)
 12. Vad menas med Analog representation?
  Baserar sig på fysiska karakteristika (t ex bibliotekets planlösning, språkljud).
 13. Vad menas med symbolisk representation?
  abstrakt, saknar direkt fysisk koppling(begrepp/koncept, kategorier).
 14. Deduktiv slutledning (deductive reasoning)?
  • Från generellt till specifikt.
  • Logiskt korrekta slutsatser dras utifrån vissa premisser.
 15. Induktiv slutledning (inductive reasoning)?
  • Från exempel till generellt
  • På basis av fall/ledtrådar (ofta upprepande mönster) induceras generella principer
Author:
Basill
ID:
218519
Card Set:
Psykologi som vetenskaplig disciplin
Updated:
2013-05-10 21:35:46
Tags:
Broman
Folders:

Description:
Slides och instuderings frågor
Show Answers: