English Turkish v1

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. lend
  ödünç vermek,borç vermek
 2. manufacture
  imal etmek,üretmek
 3. impress
  hayran bırakmak,etkilemek
 4. emphasise
  vurgulamak,üzerinde durmak
 5. interview
  röportaj yapmak,görüşmek
 6. lower
  alçaltmak,surat asmak,somurtmak
 7. tear
  yırtmak,koparmak,yarmak
 8. bite
  ısırmak,sokmak
 9. range
  dizmek,sıralamak
 10. capture
  esir almak,ele geçirmek,zaptetmek
 11. sustain
  güçlendirmek,desteklemek
 12. participate
  katılmak,ortak olmak,pay almak
 13. distribute
  dağıtmak,vermek,paylaştırmak
 14. ban
  yasaklamak
 15. consult
  danışmak,başvurmak
 16. confuse
  şaşırtmak,ayırt edememek,karıştırmak,
 17. dare
  cüret etmek,cesaret etmek,kalkışmak
 18. cease
  durdurmak
 19. exceed
  aşmak geçmek
 20. perceive
  algılamak,hissetmek,sezmek
 21. lack
  olmamak,eksik olmak,yoksun olmak,ihtiyacı olmak
 22. snap
  şaklatmak
 23. strengthen
  güçlendirmek,kuvvetlendirmek,sağlamlaştırmak
 24. pose
  poz vermek,tavır takınmak
 25. found
  kurmak,temelini atmak,dayandırmak
 26. dig
  kazmak
 27. grab
  kapmak,yakalamak
 28. transform
  dönüştürmek,haline gelmek
 29. upset
  devirmek,keyfini kaçırmak
 30. plant
  dikmek,ekmek
 31. pretend
  numarası yapmak,yapar gibi görünmek,yalandan yapmak
 32. free
  serbest bırakmak
 33. project
  tasarlamak,planlamak,projesini hazırlamak
 34. shrug
  omuz silkmek
 35. delay
  geciktirmek,ertelemek,oyalamak
 36. dream
  hayal kurmak,rüya görmek
 37. highlight
  vurgulamak
 38. tap
  tıklatmak,hafifçe dokunmak,hafifçe vurmak
 39. request
  rica etmek,istemek,resmen istemek,talep etmek
 40. confine
  sınırlamak,tutmak,hapsetmek,kapamak
Author:
sonokta
ID:
219377
Card Set:
English Turkish v1
Updated:
2013-05-13 12:31:10
Tags:
English Turkish v1
Folders:

Description:
English Turkish v1
Show Answers: