Maltese vocabulary 7

The flashcards below were created by user pmg23 on FreezingBlue Flashcards.

 1. lewa > jilwi
  to twist
 2. laqa' > jilqa'
  to welcome, to shelter
 3. ltaqa' > jiltaqa'
  to meet
 4. wera > juri
  to show, to demonstrate
 5. fiehem > jfiehem
  to explain
 6. ikrah/kerha, koroh* > ikreh
  ugly
 7. dgħajjef
  weak
 8. beka > jibki
  to cry
 9. intelliġenti
  intelligent
 10. għad > jgħid
  to say
 11. kera > jikri
  to rent
 12. ordna > jordna
  to order, to command
 13. denċi
  bream, dentex
 14. aċċola
  amberjack
 15. fil-bidu
  starter
 16. l-ewwel platt
  first course
 17. il-tieni platt
  second course
 18. spagetti tal-/bil-fenek
  rabbit spaghetti
 19. lażanja
  lasagne
 20. is-soltu
  usually
 21. ipprefera > jippreferi (minn)
  to prefer (to)
 22. niżel għasel
  to taste good (lit. to go down like honey)
 23. l-ikla t-tajba!
  bon appetit!
 24. ikla, -iet*
  meal
 25. diqa, dwejjaq*
  distress, sorrow
 26. xorta
  in the same way, all the same
 27. bard
  cold (n)
 28. ixxemmex > jixxemmex
  to be exposed to the sun, to sunbathe
 29. sajd
  fishing (n)
 30. stad > jistad
  to fish, to hunt
 31. dgħajsa, dgħajjes*
  boat
 32. libsa
  suit, dress
 33. gowl, -jiet*
  goal
 34. ġersi
  cardigan, jersey
 35. T-shirt
  T-shirt
 36. staqsa > jstaqsi
  to ask
 37. wieġeb > jwieġeb
  to answer
 38. siefer > jsiefer
  to go abroad, to emigrate
 39. lanġas*, -a!
  pear
 40. pinta, pinet*
  pint
 41. grogg
  shot (of spirits)
 42. ma tantx
  not much
 43. lanqas
  not, not even
 44. lanqas xejn
  not at all
 45. patata l-forn
  pommes lyonnaises
 46. xi kultant
  every now and then
 47. xi drabi
  sometimes
 48. kważi
  almost, nearly
 49. staġun, -i*
  season, tide
 50. passatemp, -i*
  pastime, hobby
 51. gost
  pleasure, fun, taste
 52. dejjaq
  narrow
 53. dejjaq > jdejjaq
  to tighten, to tire
 54. iddejjaq > jiddejjaq
  to be annoyed
 55. żamm > jżomm
  to keep
 56. tim
  team
 57. bandli
  playground (lit. swings)
 58. grawnd, -s*
  court, pitch etc
 59. skutella, -i*
  bowl
 60. numru, -i*
  number
 61. raba', rbugħa*
  field, ground
 62. uffiċċju, -i*
  office
 63. ċajt^, -a!, -iet*
  joke
 64. dublett, dbielet*
  skirt
 65. qalziet, qliezet*
  trousers
 66. żarmuġ
  rabbit
 67. xaħam
  fat (n)
 68. sigarett, -i*
  cigarette
 69. ċerna
  grouper
 70. waqa' > jaqa'
  to fall
 71. bela' > jibla'
  to swallow
 72. aptit
  appetite
 73. ħoss, ħsejjes*
  sound, noise
 74. tmiem
  end, termination
 75. tarf
  end, extremity
 76. żebagħ > jiżbogħ
  to paint
 77. qligħ
  profit, earnings
 78. ħass > jħoss
  to feel
 79. uġigħ
  pain, ache
 80. żerriegħa, -t*
  seed
 81. strieħ, straħ > jistrieħ
  to rest, to relax
 82. drawwa, -iet*
  habit, custom
 83. ħin tal-mistrieħ
  leisure time
 84. injam^
  wood, timber
 85. daqq > jdoqq
  to play (instrument)
 86. pejjep > jpejjep
  to smoke
 87. mistoqsija, -i*
  question
 88. raġa', reġa' > jarġa'
  to repeat
 89. sieħeb/sieħba, sħab*
  friend, partner, spouse
Author:
pmg23
ID:
219739
Card Set:
Maltese vocabulary 7
Updated:
2013-05-22 09:43:31
Tags:
maltese vocabulary
Folders:

Description:
Maltese vocabulary (easy)
Show Answers: