ASOP Mt pathologie 9

The flashcards below were created by user ecsinteur on FreezingBlue Flashcards.

 1. gonorrhoe
  ontsteking van de geslachtsdelen en urinewegen door gonokokken (druiper)
 2. gynaecologie
  leer van de vrouwenziekten
 3. gynaecomastie
  vergroting van de melkklier bij de man
 4. habitueel
  regelmatig voor komend, zich herhalend
 5. haemophilus influenza
  bacterie die meningitis kan veroorzaken
 6. helminthes
  wormen
 7. helminthiasis
  door wormen veroorzaakte ziekte
 8. hemangioom
  wijnvlek; benigne tumor van bloedvaatjes in de huid
 9. hematemesis
  bloedbraken
 10. hematogeen
  door de bloedbaan
 11. hematoom
  bloedgezwel, bloeduitstorting
 12. hematurie
  aanwezigheid van bloed in de urine
 13. hemianopsie
  wegvallen van het halve gezichtsveld
 14. hemiparese
  halfzijdige, gedeeltelijke verlamming
 15. hemiplegie
  halfzijdige, totale verlamming
 16. hemofilie
  bloederziekte
 17. hemogram
  overzicht van de samenstelling van het bloed
 18. hemoptoë
  ophoesten van bloed
 19. hemorragie
  hersenbloeding
 20. hemorrhoïden
  aambeien
 21. hemostaticum
  bloedstelpend middel
 22. hepatitis
  leverontsteking
 23. hernia
  uitstulping
 24. hernia diafragmatica
  middenrifbreuk
 25. hernia inguinalis
  liesbreuk
 26. hernia nuclei
  uitstulping van de nucleus pulposis
 27. hernia nuclei pulposi
  kern van de tussenwervelschijf, in het wervelkanaal
 28. herpes
  virus met uit kleine blaasjes bestaande huiduitslag als gevolg
 29. herpes labialis
  liproos
 30. herpes zoster
  gordelroos
 31. hirsutisme
  het bestaan van een mannelijk beharingspatroon bij een vrouw
 32. histamine
  stof die een rol speelt bij een allergische reactie
 33. historia morbi
  ziektegeschiedenis
 34. homeopathie
  behandeling met stoffen die de ziekteverschijnselen veroorzaken
 35. hordeolum
  ooglidabcesje, strontje
 36. hydrocephalus
  waterhoofd
 37. hydrofiel
  gemakkelijk vocht opnemend
 38. hydrokèle
  met vocht gevulde holte, waterbreuk
 39. hygiëne
  gezondheidsleer
 40. hyper-
  boven, overmatig, verhoogd
 41. hyperemesis
  overmatig braken
 42. hyperglycemie
  te hoog bloedsuikergehalte
 43. hyperkyfose
  een te bolle rug
 44. hyperlordose
  een te holle rug
 45. hypermenorroe
  menstruatie met veel bloedverlies
 46. hypermetropie
  verziendheid
 47. hyperplasie
  overmatige groei en ontwikkeling door toename van het aantal cellen
 48. hyperpnoe
  te diepe ademhaling
 49. hypertensie
  verhoogde arteriële bloeddruk
 50. hyperthyreoïdie
  te sterke werking van de schildklier
 51. hypertrofie
  bovenmatige groei zonder celvermeerdering
Author:
ecsinteur
ID:
219937
Card Set:
ASOP Mt pathologie 9
Updated:
2013-05-16 18:59:47
Tags:
ASOP Mt pathologie
Folders:

Description:
ASOP Mt pathologie 9
Show Answers: