lines.csv

The flashcards below were created by user jkijewsk on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ease Off
  Luz na ...
 2. Luzuj na ...
  Slacken (a line)
 3. Zebrać luz na ...
  Set taut (a line)
 4. Wybieraj na ...
  Haul (a line)
 5. Wybierz na ...
  Heave (a line)
 6. Przytrzymaj mocno/średnio
  Hold/Check (a line)
 7. Obłożyć
  Make/Belay there
 8. Przywiązać linę do ...
  Bend Fasten Hitch (a line) to ...
 9. Odwiązać linę od
  Unbend/ Unhitch (a line)
 10. Przełożyć linę przez .../Zdjąć linę z ...
  Reeve (a line) through .../Unreeve (a line) from
 11. Sklarować/zbuchtować linę
  Clear/Coil (a line)
Author:
jkijewsk
ID:
219967
Card Set:
lines.csv
Updated:
2013-05-16 22:11:35
Tags:
polish english sailing lines
Folders:

Description:
polish english sailing lines commands
Show Answers: