mooring.csv

The flashcards below were created by user jkijewsk on FreezingBlue Flashcards.

 1. Przygotować się do cumowania
  Stand by for mooring
 2. Będziemy cumować prawą/lewą burtą/rufą
  We will be berthing starboard/port side/stern
 3. Postawić człowieka na oku
  Put a man on lookout
 4. Meldować odlegość do nabrzeża
  Report the forward distance to berth
 5. Przygotować odbijacze na dziobie/rufie/śrdokręciu
  Have fenders ready forward/aft/midships
 6. Odbijacze na burt
  In fenders/Out fenders
 7. Chronić burtę
  Fend Off!/Fend the boat!
 8. Przygotować bosak na dziobie
  Have boathook ready forward
Author:
jkijewsk
ID:
219969
Card Set:
mooring.csv
Updated:
2013-05-16 22:06:00
Tags:
polish english sailing mooring
Folders:

Description:
polish english sailing mooring commands
Show Answers: