sv verb05

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. drabba, drabbar, drabbade, drabbat 
  affect
 2. dyka, dyker, dykte, dykt 
  submerge/dive
 3. förbättra, förbättrar, förbättrade, förbättrat 
  improve
 4. genomdriva, genomdriver, genomdrev, genomdrivit 
  enforce
 5. gräva, gräver, grävde, grävt 
  dig
 6. gråta, gråter, grät, gråtit 
  cry/weep
 7. gäspa, gäspar, gäspade, gäspat 
  yawn
 8. ingå, ingår, ingick, ingått 
  include
 9. inse, inser, insåg, insett 
  realize
 10. jaga, jagar, jagade, jagat 
  chase/hunt
 11. klättra, klättrar, klättrade, klättrat 
  scramble
 12. kräva, kräver, krävde, krävt 
  demand/claim/require
 13. kvala, kvalar, kvalade, kvalat 
  qualify
 14. kvittera, kvitterar, kvitterade, kvitterat 
  receipt/acknowledge
 15. laga mat, lagar, lagade, lagat 
  cook
 16. lyckas, lyckas, lyckades, lyckats 
  succeed
 17. lysa, lyser, lyste, lyst 
  illuminate
 18. låna, lånar, lånade, lånat 
  borrow
 19. låsa, låsar, låsade, låsat 
  lock
 20. låtsas, låtsas, låtsade, låtsats 
  pretend
 21. minska, minskar, minskade, minskat 
  reduce/decrease
 22. plocka, plockar, plockade, plockat 
  pluck/pick up
 23. prägla, präglar, präglade, präglat 
  mark/imprint/characterize
 24. rita, ritar, ritade, ritat 
  draw/design
 25. rusa, rusar, rusade, rusat 
  rush
 26. rycka, rycker, ryckte, ryckt 
  wrench/pull
 27. räkna, räknar, räknade, räknat 
  count/calculate
 28. samspela, samspelar, samspelade, samspelat 
  interact
 29. satsa, satsar, satsade, satsat 
  bet/invest
 30. skada, skadar, skadade, skadat 
  damage/injur
 31. skaffa, skaffar, skaffade, skaffat 
  procure/get
 32. skapa, skapar, skapade, skapat 
  create/make
 33. släppa, släpper, släppte, släppt 
  release/let off
 34. sträva, strävar, strävade, strävat 
  strive
 35. sucka, suckar, suckade, suckat 
  sigh
 36. suga, suger, sög, sugit 
  suck
 37. tillverka, tillverkar, tillverkade, tillverkat 
  manufacture
 38. tjuta, tjuter, tjöt, tjutit 
  howl/screech
 39. tolka, tolkar, tolkade, tolkat 
  interpret/decipher
 40. torka, torkar, torkade, torkat 
  drought/wipe off
 41. trivas, trivs, trivdes, trivts 
  thrive
 42. tröttna, tröttnar, tröttnade, tröttnat 
  get tired
 43. uppmana, uppmanar, uppmanade, uppmanat 
  exhort/urge
 44. uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat 
  appreciate/esteem/reckon
 45. upptäcka, upptäcker, upptäckte, upptäckt 
  discover/find out
 46. utnämna, utnämner, utnämnet, utnämnet 
  appoint/nominate
 47. vakna, vaknar, vaknade, vaknat 
  wake up
 48. verka, verkar, verkade, verkat 
  seem/look like
 49. vänta, väntar, väntade, väntat 
  wait
 50. väsa, väser, väste, väst
  hiss/bubble
Author:
Anonymous
ID:
221202
Card Set:
sv verb05
Updated:
2013-05-26 18:49:47
Tags:
sv verb05
Folders:

Description:
sv verb05
Show Answers: