Math (dansk)

The flashcards below were created by user Inger on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lineær
  vækst
  a*x+b
 2. a/hældningskoefficient/to-punkts-formel
  Image Upload
 3. Eksponentiel
  vækst
  b*ax
 4. a i eksponentiel funktion
  (x2-x1)'ende rod af (y2/y1)
 5. a>1

  a=1

  0<a<1
  Stigende graf

  • Graf parallel
  • m. x-aksen

  • Aftagende
  • graf
 6. Fordoblingskonstant – det tal x stiger med når y
  fordobles
  Image Upload
 7. Renteformlen
  k0*(1+r)n
 8. Potensvækst
  b*xa
 9. a i potensfunktion
  Image Upload
 10. a>1

  a=1

  0<a<1
  • Vokser m.
  • tiltagende hældning

  • Lineær funktion
  • m. hældningen b

  • Vokser
  • m. aftagende hældning
 11. Potensvækst
  (ka)*f(x)=b*(x*k)a
 12. 2.gradsfunktioner
  a*x2+b*x+c
 13. Diskriminant
  (b2)-4*a*c
 14. d>0
  d=0

  d<0
  2løsninger

  1 løsning

  Ingenløsning
 15. Rodformel
  Image Upload
 16. Toppunkt for parabel
  Image Upload
 17. 2. gradspolynomie
  a>0

  a=0

  a<0
 18. b i 2. gradspolynomie
  Tangentens hældning i skæring m. y-aksen = f’(0)
 19. c i 2. gradspolynomie
  Højde på y-aksen = f(0)
 20. Tangentens ligning
  f’(x0)*(x-x0)+f(x0)
 21. Arealformlen
  • 0,5*h*g
  • eller
  • 0,5*a*b*sin(C)
 22. Forkort (a+b)*(a-b)
  (a2)-(b2)
 23. (a+b)*(a+b)
  (a2)+(b2)+2*ab
 24. (x^n)'
  n*xn-1
 25. (ex)'
  ex
 26. (Image Upload)'
  Image Upload
 27. (ek*x)'
  k*ek*x
 28. (ln(x))'
  Image Upload
 29. Integrer k*xn
  Image Upload*xn+1
 30. Areal under graf
  F(b)-F(a)
 31. Integrer Image Upload
  Log(x)
 32. Integrer ek*x
  ek*x
 33. ln(1)
  0
 34. Ln(e)
  1
 35. xa*xb
  xa+b
 36. (xa)/(xb)
  xa-b
 37. xa*ya
  (x*y)a
 38. (xa)b
  xa*b
 39. Image Upload til tal
  x-1
 40. Image Upload
  x-2
 41. x1/3
  3. rod af x
 42. e0
  1
 43. Tjek
  fortegn
 44. Toppunkt kan også være
  "lavpunkt"
 45. Tangentens hældning=
  hældningskoeffficienten=differentilkvotienten
 46. Eksponent afgør
  antal rødder
 47. f(0)
  skæring med x-akse
 48. f'(0)
  hvor hældning=0
 49. Ved stamfunktioner tilføjes
  k
 50. Når man integrerer får man
  en stamfunktion
 51. Image Upload
  Image Upload
 52. x0
  1
 53. x-a
  Image Upload
 54. a'ende rod af x
  xImage Upload
 55. Image Upload
  Image Upload
 56. 0a
  0
Author:
Inger
ID:
221308
Card Set:
Math (dansk)
Updated:
2013-05-28 10:40:57
Tags:
math dansk stx
Folders:

Description:
Matematik STX b-niveau
Show Answers: