Frans werkwoorden

The flashcards below were created by user Margot on FreezingBlue Flashcards.

 1. blaffen
  aboyer
 2. ontvangen,onthalen
  accueillir
 3. kopen
  acheter
 4. afmaken, beëindigen,afwerken
  achever
 5. toegeven,aanvaarden
  admettre
 6. verzachten
  adoucir
 7. handelen
  agir
 8. gaan
  aller
 9. inrichten (woning)
  aménager
 10. meebrengen
  amener
 11. aankondigen
  annoncer
 12. bemerken, opmerken, zien
  apercevoir
 13. verschijnen, te voorschijn komen
  appara[itre
 14. toebehoren aan
  appartenir
 15. roepen,oproepen
  appeler
 16. applaus geven
  applaudir
 17. waarderen
  apprécier
 18. leren
  apprendre
 19. duwen,steunen
  appuyer
 20. aankomen
  arriver
 21. bereiken
  atteindre
 22. wachten op
  attendre
 23. landen
  atterrir
 24. vooruit gaan
  avancer
 25. verwittigen
  avertir
 26. hebben
  avoir
 27. vegen, wegvegen
  balayer
 28. bouwen
  b[atir
 29. slaan
  battre
 30. vechten
  se battre
 31. wit worden/maken
  blanchir
 32. drinken
  boire
 33. bewegen
  bouger
 34. koken (100 graden)
  bouillir
 35. toegeven
  céder
 36. vieren
  célébrer
 37. veranderen
  changer
 38. kiezen
  choisir
 39. beginnen
  commencer
 40. begaan (een fout, een misdaad)
  commettre
 41. verschijnen (voor een rechter)
  comparaître
 42. vervolledigen
  compléter
 43. begrijpen
  comprendre
 44. besluiten
  conclure
 45. besturen, brengen met de wagen
  conduire
 46. verwarren
  confondre
 47. invriezen
  congeler
 48. kennen
  connaître
 49. veroveren
  conquérir
 50. bouwen
  construire
 51. inhouden
  contenir
 52. tegenspreken
  contredire
 53. overtuigen
  convaincre
 54. naaien
  coudre
 55. lopen
  courir
 56. bedekken
  couvrir
 57. vrezen
  craindre
 58. creëren, doen ontstaan
  créer
 59. geloven
  croire
 60. plukken
  cueillir
 61. koken
  cuire
 62. overlijden
  décéder
 63. teleurstellen
  décevoir
 64. ontdekken
  découvrir
 65. beschrijven
  décrire
 66. verdedigen
  défendre
 67. bepalen
  définir
 68. verhuizen
  déménager
 69. afhangen van
  dépendre
 70. niet aanstaan
  déplaire
 71. storen
  déranger
 72. beneden gaan/brengen
  descendre
 73. haten
  détester
 74. vernietigen
  détruire
 75. worden
  devenir
 76. moeten
  devoir
 77. zeggen
  dire
 78. verdwijnen
  disparaïtre
 79. scheiden
  divorcer
 80. slapen
  dormir
 81. verwisselen, uitwisselen
  échanger
 82. schrijven
  écrire
 83. uitvegen
  effacer
 84. schrik aanjagen
  effrayer
 85. groter,wijder maken, uitbreiden
  élargir
 86. opvoeden, kweken, naar omhoog brengen
  élever
 87. wegbrengen, meenemen
  emmener
 88. ontroeren
  émouvoir
 89. gebruiken
  employer
 90. aanmoedigen
  encourager
 91. verwijderen
  enlever
 92. vervelen
  s'ennuyer
 93. horen
  entendre
 94. binnengaan
  entrer
 95. sturen
  envoyer
 96. spellen
  épeler
 97. hopen
  espérer
 98. proberen
  essayer
 99. afdrogen
  essuyer
 100. uitdoven
  éteindre
 101. zijn
  être
 102. studeren
  étudier
 103. overdrijven
  exagérer
 104. inoefenen
  exercer
 105. doen
  faire
 106. nodig zijn
  falloir
 107. bladeren
  feuilleter
 108. beëindigen
  finir
 109. bloeien
  fleurir
 110. smelten
  fondre
 111. leveren
  fournir
 112. vluchten
  fuir
 113. garanderen
  garantir
 114. vriezen
  geler
 115. groot worden
  grandir
 116. dik worden
  grossir
 117. genezen
  guérir
 118. haten
  haïr
 119. beïnvloeden
  influencer
 120. verbieden
  interdire
 121. ondervragen
  interroger
 122. onderbreken
  interrompre
 123. tussenkomen
  intervenir
 124. inleiden
  introduire
 125. werpen
  jeter
 126. samenbrengen
  joindre
 127. profiteren van
  jouir de
 128. beoordelen
  juger
 129. gooien
  lancer
 130. optillen
  lever
 131. lezen
  lire
 132. logeren
  loger
 133. vermageren
  maigrir
 134. behouden
  maintenir
 135. vervloeken
  maudire
 136. mengen
  mélanger
 137. bedreigen
  menacer
 138. liegen
  mentir
 139. leggen
  mettre
 140. naar omhoog gaan
  monter
 141. bijten
  mordre
 142. doodgaan
  mourir
 143. zwemmen
  nager
 144. geboren worden
  naître
 145. schoonmaken
  nettoyer
 146. zwart maken
  noircir
 147. voeden
  nourrir
 148. schade toebrengen aan
  nuire à
 149. gehoorzamen
  obéir à
 150. bekomen
  obtenir
 151. aanbieden
  offrir
 152. openen
  ouvrir
 153. bleek worden
  pâlir
 154. schijnen
  paraître
 155. overlopen
  parcourir
 156. wedden
  parier
 157. spreken
  parler
 158. vertrekken
  partir
 159. voorbijkomen
  passer
 160. betalen
  payer
 161. schilderen
  peindre
 162. hangen
  pendre
 163. verliezen
  perdre
 164. toelaten
  permettre
 165. knijpen
  mincer
 166. plaatsen
  placer
 167. aanstaan, bevallen
  plaire
 168. regenen
  pleuvoir
 169. plooien
  plier
 170. duiken
  plonger
 171. bezitten
  posséder
 172. kunnen, mogen
  pouvoir
 173. voorafgaan
  précéder
 174. voorspellen
  prédire
 175. verkiezen
  préférer
 176. nemen
  prendre
 177. voorschrijven
  prescrire
 178. produceren,maken
  produire
 179. wandelen
  se promener
 180. beloven
  promettre
 181. uitspreken
  prononcer
 182. beschermen
  protéger
 183. straffen
  punir
 184. verfrissen
  rafrâichir
 185. vertragen
  ralentir
 186. terugbrengen
  ramenr
 187. reageren
  réagir
 188. ontvangen, krijgen
  recevoir
 189. herkennen
  reconnaître
 190. overdekken met
  recouvrir
 191. nadenken
  réfléchir
 192. koud worden
  refroidir
 193. regelen
  régler
 194. bedanken
  remercier
 195. vervangen
  remplacer
 196. vullen
  remplir
 197. teruggeven
  rendre
 198. vernieuwen
  renouveler
 199. herhalen
  répéter
 200. antwoorden
  répondre
 201. oplossen
  résoudre
 202. blijven
  rester
 203. terugkeren
  retourner
 204. slagen
  réussir
 205. laten zien, onthullen
  révéler
 206. terugkomen
  revenir
 207. terugzien
  revoir
 208. lachen
  rire
 209. breken
  rompre
 210. roosteren
  rôtir
 211. rood worden
  rougir
 212. vuil maken
  salir
 213. gaan zitten
  s'asseoir
 214. tevreden stellen
  satisfaire
 215. weten, kunnen
  savoir
 216. zich gedragen
  se conduire
 217. zich ontspannen
  se détendre
 218. klagen
  se plaindre
 219. zich herinneren
  se rappeler
 220. zwijgen
  se taire
 221. drogen
  sécher
 222. te hulp komen
  secourir
 223. verleiden
  séduire
 224. zaaien
  semer
 225. weggaan
  s'en aller
 226. inslapen
  s'endormir
 227. vluchten
  s'enfuir
 228. zich vervelen
  s'ennuyer
 229. voelen
  sentir
 230. bedienen
  servir
 231. lijden
  souffrir
 232. glimlachen
  sourire
 233. opvolgen
  succéder à
 234. volgen
  suivre
 235. invriezen
  surgeler
 236. verrassen
  surprendre
 237. overleven
  srvivre
 238. kleuren
  teindre
 239. spannen
  tendre
 240. houden
  tenir
 241. vallen
  tomber
 242. maaien
  tondre
 243. vertalen
  traduire
 244. winnen, overwinnen
  vaincre
 245. waard zijn
  valoir
 246. verkopen
  vendre
 247. komen
  venir
 248. ouder worden
  vieillir
 249. leven
  vivre
 250. zien
  voir
 251. willen
  vouloir
Author:
Margot
ID:
222236
Card Set:
Frans werkwoorden
Updated:
2013-06-03 21:27:34
Tags:
Frans
Folders:

Description:
Frans
Show Answers: