MAT 09. Obyčejné grafy

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Obyčejný graf
  (U, H), U... konečná množina uzlů, H ⊆ {{u,v}, u,v ∈ U, u ≠ v} ... konečná množina hran
 2. Orientovaný graf
  (U, H), U... konečná množina uzlů, H ⊆ {(u,v), u,v ∈ U, u ≠ v} ⊆ U×U ... konečná množina hran
 3. Obecný graf
  (U, H, e), U... konečná množina uzlů, H... konečná množina hran, e: H → {(u,v), u,v ∈ U, u ≠ v}
 4. Smíšený graf
  obsahuje orientované i neorientované hrany
 5. Graf se smyčkami
  H ⊆ {(u,v), u,v ∈ U}
 6. Sled
  posloupnost (u=w_0,h_1,w_1,h_2,...,h_n,w_n=v) taková, že w_i ∈ U, h_i ∈ H, hi = {w_i-1, w_i}
 7. Tah
  sled, pro který i ≠ j ⇒ h_i ≠ h_j
 8. Cesta
  tah, pro který i ≠ j ⇒ w_i ≠ w_j
 9. Diskrétní graf
  H = Ø
 10. Úplný graf
  H = {{u,v}, u,v ∈ U, u ≠ v}
 11. Kružnice
  sled, pro který u = v (uzavřený tah)
 12. Hamiltonovská kružnice
  kružnice, která prochází každým uzlem grafu právě jednou
 13. Hamiltonovský graf
  obsahuje Hamiltonovskou kružnici
 14. Souvislý graf
  ⇔ existuje sled mezi libovolnými uzly u,v ∈ U
 15. Podgraf
  graf G' = (U', H'), U' ⊆ U, H' ⊆ H
 16. Faktor
  podgraf, (u, v ∈ U' ∧ {u,v} ∈ H) ⇒ {u,v} ∈ H'
 17. Komponenta
  uzlově maximální souvislý faktor grafu
 18. Most
  hrana h = {u,v}, jejímž odstraněním se zvýší počet komponent v grafu, (u,h,v) je jediná cesta mezi uzly u a v
 19. Stupeň vrcholu
  deg(u), počet hran incidentních s uzlem u, ∑deg(u) = 2|H|
 20. Isomorfismus obyčejných grafů
  bijektivní zobrazení φ: U1 → U2, {u,v} ∈ H1 ⇒ {φ(u),φ(v)} ∈ H2
 21. Automorfismus
  isomorfismus, φ: U → U
 22. Les
  obyčejný graf, jehož žádný podgraf není kružnicí
 23. Strom
  Obyčejný souvislý graf, jehož žádný podgraf není kružnicí, |H| = |U| - 1, každá hrana je mostem
 24. Kostra grafu
  podgraf G' = (U, H'), pokud je strom
 25. Oceněný graf
  G = (U, H, c), c: H → R, c(h) je cena hrany, c(G') = ∑c(u') cena podgrafu
 26. Minimální kostra
  K, kostra grafu s minimální cenou, c(K) ≤ c(L) pro každou kostru L
 27. Kruskalův algoritmus
  • 1. setřídění hran podle ceny
  • 2. postupné přidávání nejlevnějších hran, tak aby nevznikla kružnice
 28. Primův algoritmus
  • 1. začátek v libovolném uzlu
  • 2. postupné přidávání hran s nejmenší cenou tak, aby byl graf souvislý a nevznikla kružnice
 29. Obarvený graf
  každému uzlu je přidělena barva tak, že dvěma uzlům spojených hranou jsou přiřazeny různé barvy
 30. k-obarvitelný graf
  graf je možno obarvit pomocí k barev, není nutné použít všechny
 31. Chromatické číslo grafu
  nejmenší hodnota k, pro kterou je graf k-obarvitelný
 32. Planární graf
  graf, který lze nakreslit v rovině tak, aby se jeho hrany protínaly pouze v jeho uzlech
 33. Rovinný graf
  planární graf nakreslený v rovině
 34. Buňka rovinného grafu
  dvourozměrná oblast ohraničená hranami rovinného grafu, |U| - |H| + |B| = 2
 35. Homeomorfní grafy
  grafy shodné až na uzly stupně 2, tedy získané postupným rozpůlením některých hran a vložením nových uzlů
Author:
hrbi
ID:
222347
Card Set:
MAT 09. Obyčejné grafy
Updated:
2013-06-04 10:54:09
Tags:
mat
Folders:

Description:
msz 2013
Show Answers: