MAT 01. Jazyk a sémantika predikátové logiky

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Proměnné
  x, y, x1, x2, ...
 2. Logické spojky
  ¬, →, ∧, ∨, ≡
 3. Kvantifikátory
  ∃, ∀
 4. Funkční symboly
  f, g, f1, f2, ...
 5. Predikátové symboly
  p, q, p1, p2, ...
 6. Term
  proměnné, funkční symboly f(t1, t2, ...)
 7. Atomická formule
  termy a predikátové symboly, p(t1, t2, ...)
 8. Formule
  φ, ψ, atomické formule + kvantifikátory + logické spojky
 9. Volná proměnná
  není obsažena v kvantifikátoru
 10. Vázaná proměnná
  je vázána kvantifikátorem
 11. Otevřená formule
  obsahuje jen volné proměnné
 12. Uzavřená formule
  obsahuje jen vázané proměnné, = výrok
 13. Realizace jazyka
  • univerzum, konečná množina M
  • realizace funkčních symbolů, fM: Mn → M
  • realizace predikátových symbolů, pM ⊆ Mn
 14. Ohodnocení proměnných
  • zobrazení e: množina proměnných → M
  • t je proměnná: x[e] → e(x)
  • t je fční symbol: f(t1, t2, ...)[e] → fM(t1[e], t2[e], ...)
 15. Pravdivost formule v M při ohodnocení e
  • M ⊨ φ[e]
  • pred. symboly: M ⊨ p(t1, t2, ...)[e] ⇔ (t1[e], t2[e], ...) ∈ pM
  • rovnost: M ⊨ (t1 = t2)[e] ⇔ t1[e] = t2[e]
  • negace: M ⊨ (¬φ)[e] ⇔ M ⊯ φ[e]
  • log. spojky: M ⊨ (φ ∧ ψ)[e] ⇔ M ⊨ φ[e] ∧ M ⊨ ψ[e]
  • kvantifikátory: M ⊨ (∃xφ)[e] ⇔ ∃m ∈ M: M ⊨ φ[e(x/m)]
 16. Splněnost formule v M
  M ⊨ φ ⇔ ∀e: M ⊨ φ[e]
 17. Pravdivost formule v M
  uzavřená formule splněná v M
 18. Platnost formule
  ⊨ φ, pravdivost formule v libovolné realizaci jazyka
 19. Logicky ekvivalentní formule
  φ ≡ ψ ⇔ (∀e, M: M ⊨ φ[e] ⇔ M ⊨ ψ[e])
 20. Substituce termů za proměnné
  φx[t], nahrazení volných výskytů proměnné x ve formuli φ termem t
 21. Substituovatelný term
  term t je substituovatelný za proměnnou x ve formuli φ ⇔ žádný volný výskyt x ve φ neleží v oboru kvantifikátoru ∀y nebo ∃y, kde y je proměnná obsažená v termu t
Author:
hrbi
ID:
222358
Card Set:
MAT 01. Jazyk a sémantika predikátové logiky
Updated:
2013-06-08 11:58:28
Tags:
mat
Folders:

Description:
msz 2013
Show Answers: