MAT 03. Algebraické struktury

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Operace
  • n-ární operace na A
  • w: An → A
 2. Parciální operace
  • n-ární parciální operace na A
  • w: Dn → A, D ⊆ A
 3. Univerzální algebra
  • A = (A, (wi))
  • wi: ni-ární operace na A
  • (ni): typ algebry
 4. Neutrální prvek
  • vzhledem k operaci ○
  • e ∈ A
  • levý: ∀x ∈ A: e ○ x = x
  • pravý: ∀x ∈ A: x ○ e = x
  • neutrální: ∀x ∈ A: e ○ x = x ○ e = x
  • jednotkový (1) při multiplikativní operaci, nulový (0) při aditivní operaci
 5. Inverzní prvek
  • k x ∈ A vzhledem k operaci ○
  • neutrální prvek e ∈ A
  • levý: y ○ x = e
  • pravý: x ○ y = e
  • inverzní: y ○ x = x ○ y = e
  • značení: x-1 při multiplikativní operaci, -x při aditivní operaci (opačný prvek)
 6. Asociativita
  • operace ○
  • ∀x, y, z ∈ A: (x ○ y) ○ z = x ○ (y ○ z)
 7. Operace s dělením
  ∀a, b ∈ A ∃x, y ∈ A: a ○ x = b ∧ y ○ a = b
 8. Komutativita
  ∀x, y ∈ A: x ○ y = y ○ x
 9. Distributivita
  • · je distributivní nad +
  • levá: ∀x, y, z ∈ A: x · (y + z) = x · y + x · z
  • pravá: ∀x, y, z ∈ A: (y + z) · x = y · z + z · x
 10. Grupoid
  (A, ○)
 11. Pologrupa
  • (A, ○), grupoid
  • ○ je asociativní
 12. Monoid
  • (A, ○, e), pologrupa
  • neutrální prvek e
 13. Grupa
  • (A, ○, e, -1), monoid
  • inverzní prvek -1 ke každému a ∈ A
 14. Abelovská grupa
  • (A, ○, e, -1), grupa
  • ○ je komutativní
 15. Okruh
  • (A, +, 0, -, ·)
  • (A, +, 0, -) je abelovská grupa
  • (A, ·) je pologrupa
  • · je distributivní nad +
 16. Okruh s jednotkovým prvkem
  • (A, +, 0, -, ·, 1), okruh
  • (A, +, 0, -) je abelovská grupa
  • (A, ·, 1) je monoid
  • · je distributivní nad +
 17. Komutativní okruh
  • (A, +, 0, -, ·), okruh
  • (A, +, 0, -) je abelovská grupa
  • (A, ·) je pologrupa
  • · je distributivní nad +
  • · je komutativní
 18. Obor integrity
  • (A, +, 0, -, ·, 1), okruh
  • (A, +, 0, -) je abelovská grupa
  • (A, ·, 1) je monoid
  • · je distributivní nad +
  • · je komutativní
  • 0 ≠ 1
  • neexistují dělitelné nuly: ∀x, y ∈ A, x ≠ 0, y ≠ 0: x · y ≠ 0
 19. Těleso
  • (A, +, 0, -, ·, 1), okruh
  • (A, +, 0, -) je abelovská grupa
  • (A {0}, ·, 1, -1) je grupa
  • · je distributivní nad +
 20. Pole
  • (A, +, 0, -, ·, 1), okruh
  • (A, +, 0, -) je abelovská grupa
  • (A {0}, ·, 1, -1) je abelovská grupa
  • · je distributivní nad +
 21. Svaz
  • (A, ∩, ∪)
  • ∩, ∪ jsou komutativní
  • ∩, ∪ jsou asociativní
  • absorbční zákony: ∀a, b, c ∈ A: a ∩ (a ∪ b) = a, a ∪ (a ∩ b)
 22. Distributivní svaz
  • (A, ∩, ∪), svaz
  • ∩ je distributivní nad ∪
  • ∪ je distributivní nad ∩
 23. Ohraničený svaz
  • (A, ∩, ∪, 0, 1), svaz
  • 0 je nulový prvek (∀a ∈ A: a ∪ 0 = a)
  • 1 je jednotkový prvek (∀a ∈ A: a ∩ 1 = a)
 24. Komplementární svaz
  • (A, ∩, ∪, 0, 1), ohraničený svaz
  • ∀a ∈ A ∃a': a ∩ a' = 0 ∧ a ∪ a' = 1
 25. Booleův svaz
  (A, ∩, ∪, 0, 1), distributivní a komplementární svaz
 26. Booleova algebra
  • (A, ∩, ∪, 0, 1, ')
  • (A, ∩, ∪, 0, 1) je Booleův svaz
  • ∀a ∈ A a ∩ a' = 0 ∧ a ∪ a' = 1
 27. Řád prvku
  • (A, ·, e, -1) grupa, a ∈ A
  • o(a) := |{a0 = e, a1, a-1, a2, a-2, ...}| = |{ak | k ∈ Z}|
  • o(a) ∈ N ∨ o(a) = |N| = ∞
 28. Řád grupy
  • (A, ·, e, -1) grupa
  • |A| řád grupy
  • ∀a ∈ A: o(A) ≤ |A|
 29. Symetrická grupa
  • SM := {f: M → M | f je bijektivní}
  • (SM, ○, idM, -1) symetrická grupa na M
  • prvky SM se nazývají permutace množiny M
 30. Relace ekvivalence
  • relace = ⊆ M×M
  • binární, reflexivní, symetrická, tranzitivní
 31. Částečně (neostře) uspořádaná množina
  • (M, ≤)
  • relace ≤ ⊆ M×M:
  • binární, reflexivní, slabě antisymetrická, tranzitivní
 32. Ostře uspořádaná množina
  • (M, <)
  • relace < ⊆ M×M:
  • binární, ireflexivní, asymetrická, tranzitivní
 33. Řetězec
  • (M, R)
  • relace částečného uspořádání R ⊆ M×M:
  • srovatelnost: ∀x, y ∈ M: xRy ∨ yRx
 34. Nejmenší (největší) prvek množiny
  • (M, ≤) uspořádaná množina
  • nejmenší prvek: k ∈ M: ∀x ∈ M: k ≤ x
  • největší prvek: k ∈ M: ∀x ∈ M: k ≥ x
 35. Minimálni (maximální) prvek množiny
  • (M, ≤) uspořádaná množina
  • minimální prvek: m ∈ M: ∀x ∈ M: x ≤ m ⇒ x = m
  • maximální prvek: m ∈ M: ∀x ∈ M: x ≥ m ⇒ x = m
 36. Dolní (horní) závora množiny
  • (M, ≤) uspořádaná množina
  • N ⊆ M
  • dolní závora: u ∈ N: ∀x ∈ N: u ≤ x
  • horní závora: v ∈ N: ∀x ∈ N: x ≤ v
 37. Infimum, supremum
  • infimum: největší prvek všech dolních závor
  • supremum: nejmenší prvek všech horních závor
Author:
hrbi
ID:
222378
Card Set:
MAT 03. Algebraické struktury
Updated:
2013-06-08 12:01:33
Tags:
mat
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: