MAT 05. Obory integrity a dělitelnost

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Polynom
  • (R, +, 0, -, ·) komutativní okruh s jednotkovým prvkem
  • ak ∈ R
  • polynom neurčité x nad R je výraz akxk + ... + a0x0
  • množina všech polynomů neurčité x nad R značíme R[x]
  • (R[x], +, 0, -, ·) je opět komutativní okruh s jednotkovým prvkem
 2. Stupeň polynomu
  • p(x) = akxk + ... + a0x0
  • k > n: ak = 0
  • stupeň deg(p(x)) = n
 3. Pravidla dělitelnosti
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity
  • a dělí b (a|b) ⇔ ∃c ∈ I: a·b = c
  • ∀a, b, c, d ∈ I, n ∈ N:
  • 1. a|0
  • 2. 1|a
  • 3. a|a
  • 4. a|b ∧ b|c ⇒ a|c
  • 5. a|b ⇒ a|bc
  • 6. a|b ∧ b c ⇒ a|b + c
  • 7. a|b, ac|bc, c ≠ 0
  • 8. a|b ∧ c|d ⇒ ac|bd
  • 9. a|b ⇒ an|bn
 4. Jednotka oboru integrity
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity
  • dělitel prvku 1 je jednotka oboru integrity
  • E(I) množina všech jednotek
 5. Asociované prvky
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity
  • a, b ∈ I jsou asociované (a ~ b) :⇔ ∃e ∈ E(I): a = be
 6. Triviální dělitel
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity, a ∈ I
  • všechna e ∈ E(I) a všechna b ∈ I taková, že a ~ b
 7. Vlastní dělitel
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity, a ∈ I
  • všechna b ∈ I taková, že b|a, b ∉ E(I) a ¬(a ~ b)
 8. Ireducibilní prvek
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity
  • a ∈ I \ E(I), a ≠ 0 :⇔ má pouze triviální dělitele
 9. Prvočinitel
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity
  • p ∈ I \ E(I), p ≠ 0 :⇔ p|ab ⇒ p|a ∨ p|b
 10. Gaussův okruh
  • (I, +, 0, -, ·, 1) obor integrity
  • ke každému prvku a ∈ I \ E(I), a ≠ 0 existují prvočinitelé p1, ..., pr tak, že platí a = p1···pr
 11. Největší společný dělitel
  • (I, +, 0, -, ·, 1) Gaussův okruh
  • d ∈ I je NSD prvků a1, ..., an ∈ I :⇔ d|ai ∧ ∀t ∈ I: t|ai ⇒ t|d
 12. Nejmenší společný násobek
  • (I, +, 0, -, ·, 1) Gaussův okruh
  • d ∈ I je NSN prvků a1, ..., an ∈ I :⇔ ai|d ∧ ∀t ∈ I: ai|t ⇒ t|d
 13. Eukleidův okruh
  • (I, +, 0, -, ·, 1) Gaussův okruh
  • existuje zobrazení H: I \ {0} → N0 (eukleidovské ohodnocení):
  • pro všechna a ∈ I \ {0}, b ∈ I existují q, r ∈ I tak, že b = aq + r, kde r = 0 ∨ H(r) < H(a) (dělení se zbytkem)
Author:
hrbi
ID:
222416
Card Set:
MAT 05. Obory integrity a dělitelnost
Updated:
2013-06-04 19:39:29
Tags:
mat
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: