TIN 11. Klasifikace gramatik, formálních jazyků a automatů přijímajících jazyky.

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Abeceda
  Σ konečná množina prvků nazývaných symboly
 2. Řetězec
  • Σ abeceda
  • Σ* množina všech konečných posloupností symbolů (řetězců) w = a1a2...an, ai ∈ Σ
  • délka řetězce |w|
  • Σ* obsahuje speciální symbol ε (prázdný řetězec), |ε| = 0
  • |aw| = |w| + 1
 3. Konkatenace řetězců
  • w = a1a2...an, ai ∈ Σ
  • w' = a'1a'2...a'n', a'i ∈ Σ
  • konkatenace ww' = a1a2...ana'1a'2...a'n'
  • 1. |ww'| = |w| + |w'|
  • 2. asociativita
  • 3. wε = εw = w
 4. Jazyk
  • Σ abeceda
  • L ⊆ Σ*
 5. Operace nad jazyky
  • Σ abeceda, jazyk L ⊆ Σ*, L1 ⊆ Σ1*, L2 ⊆ Σ2*
  • komplement: L' = Σ* L
  • součin: L1L2 := {xy | x ∈ L1, y = L2}
  • mocnina: L0 := {ε}, Ln := LLn-1
  • iterace: L* := ∪Ln, n ≥ 0
  • positivní iterace: L+ := ∪Ln, n > 0
 6. Algebra jazyků
  • (2Σ*, ∪, ·, Ø, {ε}) polookruh (kom. monoid + monoid)
  • ∪ sjednocení
  • · konkatenace
 7. Gramatika
  • čtveřice G = (N, Σ, P, S):
  • N konečná množina neterminálních symbolů
  • Σ konečná množina terminálních symbolů
  • P relace, množina přepisovacích pravidel, konečná podmnožina (N ∪ Σ)*N(N ∪ Σ)* × (N ∪ Σ)*
  • S ∈ N výchozí symbol gramatiky
  • prvek (α, β) ∈ P přepisovací pravidlo, zapisuje se ve tvaru α → β (levá → pravá strana)
 8. Přímá derivace
  • relace ⇒ mezi řetězci λ, μ ∈ (N ∪ Σ)*
  • λ⇒μ ⇔ λ = γαδ, μ = γβδ (γ, δ ∈ (N ∪ Σ)*, α → β ∈ P)
 9. Derivace
  • relace ⇒+ je tranzitivní uzávěr relace přímé derivace ⇒
  • ⇒* reflexivní a tranzitivní uzávěr relace ⇒
 10. Větná forma
  α ∈ (N ∪ Σ)* je větná forma, pokud S ⇒* α
 11. Věta
  větná forma složená pouze z terminálů
 12. Jazyk generovaný gramatikou
  L(G) = {w | S ⇒* w ∧ w ∈ Σ*}
 13. Chomského hierarchie
  • pravidla mají tvar:
  • typ 0 (obecné): α → β, α ∈ (N ∪ Σ)*N(N ∪ Σ)*, β ∈ (N ∪ Σ)*
  • typ 1 (kontextové): αAβ → αγβ, A ∈ N α, β ∈ (N ∪ Σ)*, γ ∈ (N ∪ Σ)+ nebo S → ε, pokud S není na pravé straně žádného pravidla
  • typ 2 (bezkontextové): A → α, A ∈ N, α ∈ (N ∪ Σ)*
  • typ 3 (pravé lineární): A → xB nebo A → x, A, B ∈ N, x ∈ Σ*
 14. Typy jazyků
  • jazyk typu 0: rekurzivně vyčíslitelný
  • jazyk typu 1: kontextový
  • jazyk typu 2: bezkontextový
  • jazyk typu 3: regulární
 15. Třídy jazyků
  • rekurzivně spočetný L3
  • rekurzivní
  • kontextový L2
  • bezkontextový L1
  • deterministický bezkontextový
  • regulární L0
  • L3 ⊆ L2 ⊆ L1 ⊆ L0
 16. Nedeterministický konečný automat
  • petice M = (Q, Σ, δ, q0, F):
  • Q konečná množina stavů
  • Σ konečná vstupní abeceda
  • δ: Q×Σ → 2Q
  • q0 ∈ Q počáteční stav
  • F ⊆ Q množina koncových stavů
 17. Deterministický konečný automat
  • δ: Q×Σ → Q ∪ {nedef}, nedef ∉ Q
  • nebo parciální δ: Q×Σ → Q
 18. Konfigurace KA
  • C = (q, w), q ∈ Q, w ∈ Σ*
  • počáteční: (q0, a1a2...an)
  • koncová: (qF, ε), qF ∈ F
 19. Přechod KA
  • relace ⊢M ⊆ (Q×Σ*)×(Q×Σ*)
  • (q, w) ⊢M (q', w') :⇔ w = aw' ∧ q' ∈ δ(q, a)
 20. Řetězec přijímaný KA
  (q0, w) ⊢M* (qF, ε), qF ∈ F
 21. Jazyk přijímany KA
  L(M) = {w | (q0, w) ⊢M* (qF, ε), qF ∈ F}
 22. Převod NKA na DKA
  • 1. Q' := 2Q
  • 2. q0' := {q0'}
  • 3. F' := {S | S ∈ 2Q ∧ S ∩ F ≠ Ø}
  • 4. δ'(S, a) = ∪δ(q, a), q ∈ S, je-li ∪δ(q, a) ≠ Ø, jinak nedef
 23. Lineární gramatika
  • pravá: A → xB, A → x
  • levá: A → Bx, A → x
  • lineární: A → xBy, A → x
  • LPL = LLL
  • LPL ⊂ LL
 24. Regulární gramatika
  • pravá: A → aB, A → a, S → ε (pokud S není na pravé straně)
  • levá: A → Ba, A → a, S → ε (pokud S není na pravé straně)
Author:
hrbi
ID:
222546
Card Set:
TIN 11. Klasifikace gramatik, formálních jazyků a automatů přijímajících jazyky.
Updated:
2013-06-06 19:10:52
Tags:
tin
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: