TIN 12. Vlastnosti formálních jazyků

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Strukturální vlastnosti RJ
  • každý konečný jazyk je regulární
  • Pumping lemma pro RJ
  • Myhill-Nerodova věta
 2. Pumping lemma pro RJ
  • L ∈ L3
  • ∃p > 0:
  • ∀w ∈ L, |w| ≥ p:
  • w = xyz ∧ 0 < |y| ∧ |xy| ≤ p ∧ xyiz ∈ L, i ≥ 0
  • používá se k důkazu, že daný jazyk není RJ
 3. Myhill-Nerodova věta
  • prefixová ekvivalence: u ~L v ⇔ ∀w ∈ Σ*: uw ∈ L ⇒ vw ∈ L
  • index ekvivalence ~L: počet tříd rozkladu Σ*/~L
  • MH věta: počet stavů minimálního DKA přijímajícího L je roven indexu ~L
 4. Uzávěrové vlastnosti RJ
  • třída RJ je uzavřena vůči: ∪, ∩, ·, *, ', R, substituce, morfismus, inv. morfismus
  • třída RJ tvoří Booleovu algebru (L3, ∪, ∩, ', Σ*, Ø)
 5. Rozhodnutelné problémy RJ
  • neprázdnost L ≠ Ø
  • náležitost w ∈ L
  • ekvivalence L(G1) = L(G2)
  • konečnost jazyka
 6. Pumping lemma pro BKJ
  • L ∈ L2
  • ∃p > 0:
  • ∀z ∈ L, |z| ≥ p:
  • z = uvwxy ∧ vx ≠ ε ∧ |vwx| ≤ p ∧ uviwxiy ∈ L, i ≥ 0
  • používá se k důkazu, že daný jazyk není BKJ
 7. Substituce jazyků
  • Σ = {a1, ..., an} abeceda
  • L ⊆ Σ*
  • pro každý symbol ai ∈ Σ mám jazyk Lai
  • 1. vezmu všechny řetězce z L
  • 2. pro každý řetězec vytvořím nové řetězce nahrazením znaku ai všemi možnými řetězci z Lai
  • je to dobré k ukázání uzávěrových vlastností
 8. Morfismus jazyků
  • zvláštní případ substituce, kdy každý substituovaný jazyk má pouze jeden řetězec
  • morfismus nad slovy - zobrazení h: Σ* → Δ*
  • ∀w = a1a2...an ∈ Σ*: h(w) = h(a1)h(a2)...h(an)
  • morfismus jazyka h(L) = {h(w) | w ∈ L}
 9. Inverzní morfismus jazyků
  • h: Σ* → Δ* morfismus
  • h-1: Δ* → Σ* inverzní morfismus nad slovy
  • h-1(w) = {x ∈ Σ* | h(x) = w}
  • inverzní morfismus jazyků h-1(L) = {x ∈ Σ* | h(x) ∈ L}
 10. Uzávěrové vlastnosti BKJ
  • třída BKJ je uzavřena vůči: ∪, ·, *, R, substituce, morfismus, inv. morfismus
  • třída BKJ není uzavřena vůči: ∩, '
  • navíc: ∩ s RJ,
 11. Neuzavřenost BKJ vůči průniku
  • L1 = {ambmcn}
  • L2 = {anbmcm}
  • L1 ∩ L2 = {ambmcm}
 12. Neuzavřenost BKJ vůči doplňku
  z De Morganových z. plyne uzavřenost vůči průniku → spor
 13. Rozhodnutelné problémy BKJ
  • neprázdnost L ≠ Ø
  • náležitost w ∈ L
 14. Nerozhodnutelné problémy BKJ
  • ekvivalence L(G1) = L(G2)
  • inkluze L(G1) ⊆ L(G2)
  • univerzalita L(G) =? Σ*
  • jazyk nějakého DZA
 15. Uzávěrové vlastnosti DBKJ
  • třída DBKJ je uzavřena vůči: průniku s RJ, doplňku
  • třída DBKJ není uzavřena vůči: průniku, sjednocení, konkatenaci, iteraci
Author:
hrbi
ID:
222566
Card Set:
TIN 12. Vlastnosti formálních jazyků
Updated:
2013-06-06 13:19:43
Tags:
tin
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: