TIN 14. Regulární množiny, regulární výrazy a rovnice nad regulárními výrazy

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Regulární množina
  • RM nad Σ:
  • 1. Ø je RM
  • 2. {ε} je RM
  • 3. {a} je RM pro všechna a ∈ Σ
  • 4. P, Q jsou RM, pak P∪Q, P·Q, P* jsou RM
 2. Regulární výraz
  • RV nad Σ:
  • 1. Ø je RV ozn. RM Ø
  • 2. ε je RV ozn. RM {ε}
  • 3. a je RV ozn. RM {a} pro všechna a ∈ Σ
  • 4. p, q jsou RV, pak (p+q), (pq), (p*) jsou RV ozn. RM P∪Q, P·Q, P*
  • konvence:
  • 1. p+ značí pp*
  • 2. priority operátorů: *, +, ·, +
 3. Kleeneho algebra
  • (A, +, ·, 0, 1, *) splňující 13 axiomů...
  • příklad: (2Σ*, ∪, ·, Ø, {ε}, *)
 4. Rovnice nad RV
  • rovnice, jejímiž složkami jsou koeficienty a neznámé, které reprezentují RV
  • X = pX + q, řešení je X = p*q
 5. Převod RM na lineární gramatiku
  • 1. Ø ... ({S}, Σ, Ø, S)
  • 2. {ε} ... ({S}, Σ, {S → ε}, S)
  • 3. {a} ... ({S}, Σ, {S → a}, S)
  • 4. P∪Q ... sjednotím neterminály, terminály i pravidla, přidám pravidlo S → S1 | S2
  • 5. P·Q ... pravidla z P1 tvaru A → xB zkopíruju, pravidla A → x změním na A → xS2, pak zkopíruju všechna pravidla z P2
  • 6. P* ... pravidla z P1 tvaru A → xB zkopíruju, pravidla A → x změním na A → xS, přidám pravidlo S → ε | S1
Author:
hrbi
ID:
222595
Card Set:
TIN 14. Regulární množiny, regulární výrazy a rovnice nad regulárními výrazy
Updated:
2013-06-05 21:41:54
Tags:
tin
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: