TIN 16. Zásobníkové automaty

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nedeterministický ZA
  • P = (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F)
  • Q konečná množina stavů
  • Σ konečná vstupní abeceda
  • Γ konečná pásková abeceda
  • δ: Q×(Σ∪{ε})×Γ → 2Q×Γ*
  • q0 ∈ Q počáteční stav
  • Z0 startovací symbol na zásobníku
  • F ⊆ Q množina koncových stavů
 2. Rozšířený ZA
  • δ: Q×(Σ∪{ε})×Γ* → 2Q×Γ*
  • ekvivalentní s NZA
 3. Deterministický ZA
  ∀a ∈ Σ: |δ(q, a, z)| + |δ(q, ε, z)| ≤ 1
 4. Deterministický rozšířený ZA
  • rozšířený ZA
  • ∀q ∈ Q ∀a ∈ Σ∪{ε} ∀γ ∈ Γ*: |δ(q, a, γ)| ≤ 1
  • δ(q, a, α) ≠ Ø ∧ (δ(q, a, β) ≠ Ø ∨ δ(q, ε, β) ≠ Ø) ⇒ α není prefix β a naopak
 5. Konfigurace ZA
  C = (q, w, α), q ∈ Q, w ∈ Σ*, α ∈ Γ*
 6. Přechod ZA
  • relace ⊢P ⊆ (Q×Σ*×Γ*)×(Q×Σ*×Γ*)
  • (q, aw, Zβ) ⊢P (q', w, αβ) :⇔ (q', α) ∈ δ(q, a, Z)
 7. Jazyk přijímaný ZA
  • řetězec přijímaný TS:
  • přechodem do koncového stavu: (q0, w, Z0) ⊢P* (qF, ε, γ), kde qF ∈ F ∧ γ ∈ Γ*
  • vyprázdněním zásobníku: (q0, w, Z0) ⊢P* (q, ε, ε), kde q ∈ Q
  • oboje: (q0, w, Z0) ⊢P* (qF, ε, ε), kde qF ∈ F
  • jazyk přijímaný ZA
  • L(P) = {w | w je přijímaný ZA P}
 8. Převod BKG na RZA
  • G = (N, Σ, P, S)
  • P = ({q, r}, Σ, N∪Σ∪{#}, δ, q, #, {r})
  • 1. redukce: A → α ∈ P ⇒ (q, A) ∈ δ(q, ε, α)
  • 2. shift: ∀a ∈ Σ: δ(q, a, ε) = {(q, a)}
  • 3. ukončení: δ(q, ε, S#) = {(r, ε)}
 9. Neekvivalence NZA a DZA
  • L = {wwR | w ∈ Σ+}
  • DZA nemůže uhádnout, kde končí w a kde začíná wR
Author:
hrbi
ID:
222657
Card Set:
TIN 16. Zásobníkové automaty
Updated:
2013-06-06 14:33:28
Tags:
tin
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: