sv verb07

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. anfalla, anfaller, anföll, anfallit
  attack
 2. angripa, angriper, angrep, angripit
  attack
 3. anklaga, anklagar, anklagade, anklagat
  accuse
 4. ansluta, anslutar, anslutade/anslöt, anslutat/anslutit
  connect
 5. avfyra, avfyrar, avfyrade, avfyrat
  shoot
 6. behålla, behåller, behöll, behållit
  retain
 7. bekosta, bekostar, bekostade, bekostat
  finance/pay for
 8. beräkna, beräknar, beräknade, beräknat
  estimate
 9. besegra, besegrar, besegrade, besegrat
  beat/defeat
 10. beställa, beställer, beställde, beställt
  order
 11. bita, biter, bet, bitit
  bite
 12. blanda, blandar, blandade, blandat
  mix
 13. erkänna, erkänner, erkände, erkänt
  recognize
 14. fylla, fyller, fyllde, fyllt
  fill
 15. förhandla, förhandlar, förhandlade, förhandlat
  negotiate
 16. frukta, fruktar, fruktade, fruktat
  fear
 17. hämnas, hämnas, hämnades, hämnats
  revange/retaliate
 18. infoga, infogar, infogade, infogat
  insert
 19. innehålla, innehåller, innehöll, innehållit
  contain
 20. inträffa, inträffar, inträffade, inträffat
  occur/happen
 21. jävla, jävlar, jävlade, jävlat
  fuck
 22. klättra, klättrar, klättrade, klättrat
  climb
 23. knulla, knullar, knullade, knullat
  fuck
 24. krocka, krockar, krockade, krockat
  crash/collide
 25. lura, lurar, lurade, lurat
  deceive/delude
 26. läcka, läcker, läckte, läckt
  leak/escape
 27. misstänka, misstänker, misstänkte, misstänkt
  suspect
 28. motsvara, motsvarar, motsvarade, motsvarat
  correspond/equal/match
 29. neka, nekar, nekade, nekat
  deny/refuse
 30. rösta, röstar, röstade, röstat
  vote/poll
 31. skifta, skiftar, skiftade, skiftat
  shift
 32. skoja, skojar, skojade, skojat
  joke
 33. skälla, skäller, skällde, skällt
  bark
 34. skärpa, skärper, skärpte, skärpt
  sharpen
 35. smitta, smittar, smittade, smittat
  infect
 36. smälta, smälter, smälte, smultit
  melt/fuse
 37. sparka, sparkar, sparkade, sparkat
  kick
 38. sprida, sprider, spred/spridde, spridit/spritt
  spread
 39. steka, steker, stekte, stekt
  fry
 40. stiga, stiger, steg, stigit
  increase
 41. stämma, stämmer, stämde, stämt
  make sense
 42. tina, tinar, tinade, tinat
  thaw
 43. tugga, tuggar, tuggade, tuggat
  bite/chew
 44. uppfatta, uppfattar, uppfattade, uppfattat
  perceive
 45. utnyttja, utnyttjar, utnyttjade, utnyttjat
  use/exploit/takea advantage of
 46. utpeka, uptekar, uptekade, uptekat
  point out/denounce
 47. uttrycka, uttrycker, uttryckte, uttryckt
  express
 48. värdera, värderar, värderade, värderat
  value/evaluate
 49. ångra, ångrar, ångrade, ångrat
  undo/repent
 50. åstadkomma, åstadkommer, åstadkom, åstadkommit
  achieve
 51. åtala, åtalar, åtalade, åtalat
  prosecute/sue/charge
 52. öva, övar, övade, övat
  practice
 53. översätta, översätter, översätte, översätt
  translate
Author:
Anonymous
ID:
222660
Card Set:
sv verb07
Updated:
2013-06-06 11:56:45
Tags:
sv verb07
Folders:

Description:
sv verb07
Show Answers: