sv adje05

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. användbar  
  useful
 2. beroende  
  dependent/reliant
 3. bredvid  
  next to
 4. därifrån  
  thence/from there
 5. elak  
  nasty/evil
 6. evig  
  eternal
 7. framgångsrik  
  succesful
 8. fuktig  
  humid/wet
 9. fördömd  
  damn
 10. försenad  
  delayed
 11. föråldrade  
  obsolete
 12. giltig  
  valid/current
 13. heltid  
  full-time
 14. huslig  
  homely
 15. igen  
  again
 16. inom kort  
  soon
 17. knepig  
  tricky
 18. kränkande  
  offensive
 19. läskigt  
  creepy
 20. medveten  
  aware/conscious
 21. misstänksam  
  suspicious
 22. märklig  
  funny/peculiar
 23. nyligen  
  recently
 24. närheten  
  nearby
 25. några  
  few
 26. ofattbar  
  incomprehensible
 27. omgående  
  immediately
 28. onöjdig  
  unnecessary
 29. otroligt  
  incredible
 30. rejält  
  substantially
 31. rädd  
  scared/afraid
 32. sakta  
  slow/low/slowly
 33. skyldig  
  obliged/guilty
 34. snal  
  narrow
 35. stole  
  proud
 36. svartsjuk  
  jealous
 37. tidigare  
  previously
 38. tillräckligt  
  enough
 39. trogen  
  faithful/loyal
 40. trovärdig  
  trustworthy
 41. tvivelaktig  
  doubtful
 42. tyvärr  
  unfortunately
 43. töntig  
  sloppy
 44. upprörd  
  upset
 45. utomlands  
  abroad
 46. väldigt  
  very
 47. ytterligare  
  additional
 48. ändå  
  still/yet
 49. överraskande  
  surprising
 50. övrig  
  remaining
Author:
Anonymous
ID:
222855
Card Set:
sv adje05
Updated:
2013-06-07 18:17:04
Tags:
sv adje05
Folders:

Description:
sv adje05
Show Answers: