sv verb03

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. anda, andas, andades, andats  
  breathe
 2. använda, använder, använde, användt  
  use
 3. avslöja, avslöjar, avslöjade, avslöjat  
  reveal
 4. behöva, behöver, behövte, behövt  
  need
 5. beröra, berör, berörde, berört  
  touch
 6. besöka, besöker, besökte, besökt  
  visit
 7. bidra, bidrar, bidrog, bidragit  
  contribute
 8. bo, bor, bodde, bott  
  live
 9. bry sig om, bryr, brydde, brydd  
  care/bother
 10. dela, delar, delade, delat  
  divide/share
 11. drömma, drömmer, drömde, drömt  
  dream
 12. döma, dömer, dömde, dömt  
  sentence
 13. fly, flyr, flydde, flytt  
  flee
 14. fungera, fungerar, fungerade, fungerat  
  function as
 15. förarga, förargar, förargade, förargat  
  annoy/irritate
 16. förklara, förklarar, förklared, förklart  
  explain
 17. försöka, försöker, försökte, försökt  
  try/attempt
 18. genomkorsa, genomkorsar, genomkorsade, genomkorsat  
  traverse
 19. grunda, grundar, grundade, grundat  
  found
 20. hata, hatar, hatade, hatat  
  hate
 21. hoppa, hoppar, hoppade, hoppat  
  jump
 22. hålla, håller, höll, hållit  
  keep/hold
 23. kika, kikar, kikade, kikat  
  peek
 24. korsa, korsar, korsade, korsat  
  cross
 25. köpa, köper, köpte, köpt  
  buy
 26. locka, lockar, lockade, lockat  
  attract/pull in
 27. lyssna, lysnnar, lyssnade, lyssnat  
  listen
 28. löna sig, lönar, lönade,lönat  
  pay off
 29. mata, matar, matade, matat  
  feed
 30. måste, måster, måstedde, måstett  
  must
 31. påverka, påverkar, påverkade, påverkat  
  influence/affect
 32. rinna, rinner, rann, runnit  
  flow
 33. röka, röker, rökte, rökt  
  smoke
 34. segla, seglar, seglade, seglat  
  sail
 35. skjuta, skjuter, sköt, skjutit  
  shoot
 36. slippa, slipper, slapp, sluppit  
  avoid
 37. snöa, snöar, snöade, snöat  
  snow
 38. springa, springer, sprang, sprungit  
  run
 39. stänga, stänger, stängde, stängt  
  close
 40. säga, säger, sa, sagt  
  say
 41. tala, talar, talade, talat  
  speak
 42. tro, tror, trodde, trodd  
  believe/think/trust
 43. tänka, tänker, tänkte, tänkt  
  think/imagine
 44. undra, undrar, undrade, undrat  
  wonder
 45. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat  
  develop
 46. veta, vet, visste, vetat  
  know
 47. väga, väger, vägde, vägt  
  weigh
 48. älska, älskar, älskade, älskat  
  love
 49. åka, åker, åkte, åkt  
  go/ride/drive
 50. öppna, öppnar, öppnade, öppnat  
  open
Author:
Anonymous
ID:
222874
Card Set:
sv verb03
Updated:
2013-06-07 18:28:03
Tags:
sv verb03
Folders:

Description:
sv verb03
Show Answers: