sv verb07

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. angripa, angriper, angrep, angripit  
  attack
 2. avfyra, avfyrar, avfyrade, avfyrat  
  shoot
 3. bekosta, bekostar, bekostade, bekostat  
  finance/pay for
 4. beräkna, beräknar, beräknade, beräknat  
  estimate
 5. bestraffa, bestraffar, bestraffade, bestraffat  
  punish
 6. bevisa, bevisar, bevisade, bevisat  
  prove/demonstrate
 7. blanda, blandar, blandade, blandat  
  mix
 8. diska, diskar, diskade, diskat  
  wash
 9. dyka, dyker, dykte, dykt  
  submerge/dive
 10. flytta, flyttar, flyttade, flyttat  
  move in/emigrate
 11. fylla, fyller, fyllde, fyllt  
  fill
 12. förhandla, förhandlar, förhandlade, förhandlat  
  negotiate
 13. genomdriva, genomdriver, genomdrev, genomdrivit  
  enforce
 14. gräva, gräver, grävde, grävt  
  dig
 15. hylla, hyllar, hyllade, hyllat  
  praise/celebrate
 16. infoga, infogar, infogade, infogat  
  insert
 17. inse, inser, insåg, insett  
  realize
 18. jaga, jagar, jagade, jagat  
  chase/hunt
 19. klättra, klättrar, klättrade, klättrat  
  scramble
 20. kolla, kollar, kollade, kollat  
  check/verify
 21. kräkas, kräks, kräktes, kräkts  
  vomit
 22. kvittera, kvitterar, kvitterade, kvitterat  
  receipt/acknowledge
 23. laga mat, lagar, lagade, lagat  
  cook
 24. lyckas, lyckas, lyckades, lyckats  
  succeed
 25. låna, lånar, lånade, lånat  
  borrow
 26. meddela, meddelar, meddelade, meddelat  
  inform/announce
 27. misstänka, misstänker, misstänkte, misstänkt  
  suspect
 28. odla, odlar, odlade, odlat  
  cultivate
 29. prägla, präglar, präglade, präglat  
  mark/imprint/characterize
 30. rycka, rycker, ryckte, ryckt  
  wrench/pull
 31. samspela, samspelar, samspelade, samspelat  
  interact
 32. skada, skadar, skadade, skadat  
  damage/injur
 33. skifta, skiftar, skiftade, skiftat  
  shift
 34. skrämma, skrämmer, skrämde, skrämt  
  frighten/scare
 35. släppa, släpper, släppte, släppt  
  release/let off
 36. smälta, smälter, smälte, smultit  
  melt/fuse
 37. sporra, sporrar, sporrade, sporrat  
  spur/incite
 38. stiga, stiger, steg, stigit  
  increase
 39. sucka, suckar, suckade, suckat  
  sigh
 40. tillverka, tillverkar, tillverkade, tillverkat  
  manufacture
 41. tolka, tolkar, tolkade, tolkat  
  interpret/decipher
 42. tröttna, tröttnar, tröttnade, tröttnat  
  get tired
 43. tält, tältar, tältade, tältat  
  camp
 44. uppmana, uppmanar, uppmanade, uppmanat  
  exhort/urge
 45. upptäcka, upptäcker, upptäckte, upptäckt  
  discover/find out
 46. utpeka, uptekar, uptekade, uptekat  
  point out/denounce
 47. verka, verkar, verkade, verkat  
  seem/look like
 48. värdera, värderar, värderade, värderat  
  value/evaluate
 49. växa, växer, växte, växt  
  grow
 50. åstadkomma, åstadkommer, åstadkom, åstadkommit  
  achieve
Author:
Anonymous
ID:
222885
Card Set:
sv verb07
Updated:
2013-06-07 19:30:42
Tags:
sv verb07
Folders:

Description:
sv verb07
Show Answers: