MPR 27. Životní cyklus projektu z hlediska projektového řízení

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Životní cyklus řízení projektu z hlediska projektového řízení
  • definování
  • (rozhodnutí o kontraktu)
  • plánování
  • organizování
  • (stanovení kontrolních nástrojů)
  • provádění/kontrola
  • uzavření
 2. Definování
  • analýza požadavků
  • studie proveditelnosti
  • funkční specifikace
  • vývoj scénářů
  • analýza přínosů a nákladů
  • stanovení cílů
  • vyhodnocení alternativ
 3. Plánování
  • identifikace úkolů
  • identifikace kritických aktivit
  • odhady času a ceny
  • stanovení personálu
  • (plánování hodnoty)
  • 1/2 posloupnost úkolů
  • 1/2 nábor personálu
 4. Organizování
  • sestavení týmu
  • 2/2 posloupnost úkolů
  • 2/2 nábor personálu
  • přidělení úkolů
  • 1/2 stanovení kontrolních nástrojů
 5. Provádění/kontrola
  • posuzování stavu projektu
  • řízení změn
  • náprava
  • zprávy o postupu
  • sledování rozvrhu a rozpočtu
  • kontrola kvality
  • (vytváření hodnoty)
  • 1/10 zabezpečení dodávky
  • 2/2 stanovení kontrolních nástrojů
 6. Uzavření
  • převzetí
  • předání kompletní dokumentace
  • závěrečná bilance
  • udržování
  • 9/10 zabezpečení dodávky
  • (posuzování hodnoty)
Author:
hrbi
ID:
223106
Card Set:
MPR 27. Životní cyklus projektu z hlediska projektového řízení
Updated:
2013-06-09 14:19:31
Tags:
mpr
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: