PRL 33. Distribuované a paralelní algoritmy - algoritmy vyhledávání.

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Algoritmy vyhledávání
  • Máme sekvenci X = {x1, x2, ..., xn} a prvek x
  • Máme za úkol zjistit, zda x = xk a případně zjistit k
 2. Optimální sekvenční algoritmus vyhledávání
  • X není seřazená - sekvenční vyhledávání:
  • t(n)=O(n), c(n)=O(n); je třeba prozkoumat n prvků
  • X je seřazená - binární vyhledávání:
  • t(n)=O(log n), c(n)=O(log n); pro rozlišení mezi n prvky je třeba prozkoumat log n prvků
 3. Seznam algoritmů
  • N-ary Search
  • Unsorted Search
  • Tree Search
 4. N-ary Search
  • Vyhledává v seřazené posloupnosti
  • Princip:
  • (a) Při binárním vyhledávání zjistíme v každém kroku ve které polovině se prvek nachází za pomocí jednoho procesoru.
  • (b) S použitím N procesorů lze provést N+1 ární vyhledávání - v jednom kroku zjistíme, ve které z N+1 částí se může prvek nacházet.
  • Počet kroků je g =  log(n+1)/log(N+1) 
  • Je třeba CREW PRAM.
  • t(n): O(log(n+1)/log(N+1)) = O(logN+1(n+1))
  • c(n): O(N.logN+1(n+1)), což není optimální
 5. Unsorted Search
  • vyhledává prvek v neseřazené posloupnosti
  • model je PRAM s N procesory
  • EREW: t(n)=O(logN+n/N); c(n)=O(N.logN+n)
  • CREW: t(n)=O(logN+n/N); c(n)=O(N.logN+n)
  • CRCW: t(n) = O(n/N); c(n) = O(n), což je optimální
 6. Tree Search
  • Vyhledávání v neseřazené posloupnosti
  • Stromová architektura s 2n-1 procesory
  • t(n): O(log n)
  • c(n): t(n).p(n) = O(n.log n), není optimální
 7. Sekvenční transpozice matice
  Sekvenční řešení má složitost O(n2), kde n je počet řádků/sloupců matice
 8. Mesh transpose
  • Mřížka n x n procesorů
  • Každý procesor má 3 registry A (svoje hodnoty), B (hodnoty pravého horního souseda) a C (hodnoty levého dolního souseda)
  • t(n) = O(n)
  • p(n) = n2
  • c(n) = O(n3), což není optimální
 9. EREW transpose
  • t(n) = O(1)
  • p(n) = (n2-n)/2 = O(n2)
  • c(n) = O(n2), což je optimální
  • Image Upload
 10. Násobení matic
  • Mesh multiplication
  • Tree MV multiplication
Author:
hrbi
ID:
223279
Card Set:
PRL 33. Distribuované a paralelní algoritmy - algoritmy vyhledávání.
Updated:
2013-06-11 09:08:15
Tags:
prl
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: