PRL 34. Interakce mezi procesy a typické problémy paralelismu

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Interakce mezi procesy
  • kooperace: spolupráce na úkolu, je třeba synchronizace (čtenáři x písaři)
  • soupeření: o omezené zdroje (producent x konzument), mutual exclusion = výlučný přístup
 2. Požadavky/vlastnosti kritické sekce (KS)
  • Maximálně jeden proces je v KS.
  • Pokud v KS není žádný proces, proces který do ní chce se tam musí dostat bez prodlení.
 3. Mutual exclusion (vzájemné vyloučení)
  • hardwarové: atomické instrukce test-and-set a swap
  • OS: semafory, monitory
  • softwarové (bez podpory OS): Dekkrův alg., Petersonův alg., operátor S>, Critical region
 4. Test-and-set
  • shared var lock = 0;
  • repeat
  • while testAndSet(&lock) do skip;
  • critical section
  • lock = 0;
  • remainder section
  • until false;
 5. Atomic Swap
  • shared var lock = 0;
  • repeat
  • key := 1;
  • repeat
  • swap (&lock, &key);
  • until key=0;
  • critical section
  • lock := 0;
  • remainder section
  • until false;
 6. Semafor
  • low-level
  • Slouží k určení výlučného přístupu k datům.
  • Použití semaforu pro synchronizaci: fronta je nastavená na 0.
  • Kritická sekce je mezi instrukcemi P a V.
  • Dvě atomické operace:
  • Image Upload
 7. Monitor
  • high-level
  • eqvivalent semaforu, ale jednodušší na ovládání
  • zajišťuje exkluzivitu přístupu k datům
  • operace wait(a) a signal(a)
  • narozdíl od semaforu wait(a) VŽDY blokuje proces, zatímco P(S) blokuje jen když je counter < 0
 8. Dekkrův algorimus
  • // flagy žádosti o vstup do kritické sekce
  • // označení aktuálního kola
  • // proces žádá o vstup do kritické sekce (nastaví flag žádosti)
  • // proces ověřuje pokud o vstup žádá i druhý proces
  • // Pokud je právě kolo druhého procesu ...
  • // ... proces se vzdá své žádosti o krit. sekci ...
  • // ... a čeká dokud neskončí kolo druhého procesu
  • // Poté znovu nastaví svoji žádost o kritickou sekci
  • // Proces vstupuje do krit. sekce pokud druhý proces flag nenastavil
  • // Proces nastaví kolo na druhý proces
 9. Petersonův algoritmus
  • // flagy žádosti o vstup do kritické sekce
  • // označení aktuálního kola
  • // Proces žádá o krit. sekci
  • // Proces nastaví kolo na druhý proces
  • // Čeká dokud je kolo druhého procesu a žádá o krit. sekci
  • // Po dokončení krit. sekce proces stáhne žádost o krit sekci
 10. Operátor S>
  • je původně pouze teoretický operátor, implementovaný ve vyšších programovacích jazycích pro paralelní programování
  • problémová implementace
  • <> - atomičnost; B - Bool expr; S - sekvence příkazů
  • S je atomicky vykonaná jen když je B = true
  • příklad: 0 → s = s - 1>
 11. Critical region
  • obalení semaforů ve vyšších jazycích
  • vymezení klíčovým slovem region
  • deklaruje sdílenou proměnnou shared
  • pokud se zanořuje, může dojít ke konfliktu
  • jednoduchá implementace (téměř makro)
  • Conditional Critical Region - rozšíření o podmínku, složitá implementace
 12. Typické problémy paralelismu
  • deadlock, starvation
  • Večeřící filozofové
  • Čtenáři a písaři
  • Producenti a konzumenti
Author:
hrbi
ID:
223354
Card Set:
PRL 34. Interakce mezi procesy a typické problémy paralelismu
Updated:
2013-06-11 10:48:25
Tags:
prl
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: