MAR 41. Marketingový mix

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Co to je marketingový mix (MM)?
  Soubor marketingových nástrojů, které společnost využívá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.
 2. Prvky marketingového mixu (MM)?
  • product (produkt)
  • price (cena)
  • place (distribuce)
  • promotion (propagace)
 3. Rozšířený marketingový mix 5P a 7P
  • People (Lidé)
  • Processes (Procesy)
  • Physical evidence (Fyzický vzhled)
 4. Co se myslí pod pojmem Produkt?
  • Je cokoliv, co může být nabízeno na trhu k uspokojení potřeb nebo přání.
  • Je jádrem obchodní činnosti podniku a ovlivňuje z velké části i ostatní složky MM (marketingového mixu).
  • Materiální zboží, služby, zkušenosti, události, osoby, místa, vlastnosti, organizace, informace a myšlenky...
  • Image Upload
 5. Produktový (výrobkový) mix
  • Šířka: svědčí o tom, kolik různých výrobkových řad podnik produkuje
  • Délka: udává celkový počet položek ve výrobkovém mixu
  • Hloubka: udává, kolik variant výrobků je u každé výrobkové řady nabízeno
  • Konzistence: vyjadřuje těsnost vazeb mezi jejich finálním použitím, výrobními požadavky, distribučními cestami atd. Konzistence klesá, pokud jednotlivé výrobky plní pro spotřebitele odlišné funkce.
 6. Cyklus tržní životnosti výrobku
  Image Upload
 7. Marketingový mix 4C (z pohledu zákazníka)
  • Customer Solution (Řešení potřeb zákazníka)
  • Costs (Náklady, které vznikají zákazníkovi)
  • Convenience (Dostupnost řešení, pohodlí)
  • Communication (Komunikace)
 8. Typy balení produktu
  • primární (voňavka ve skleničce)
  • sekundární (voňavka je navíc v krabičce)
  • přepravní (six pack)
Author:
hrbi
ID:
223377
Card Set:
MAR 41. Marketingový mix
Updated:
2013-06-11 16:16:53
Tags:
mar
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: