MAR 43. Distribuce

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Distribuce
  • proces fyzického přemístění - přeprava, skladování, řízení zásob
  • změny vlastnických vztahů, umožňuje fyzický tok zboží k zákazníkovi
  • přetváří výrobní sortiment na obchodní
 2. Účel distribuce
  • prodej produktu, zajištění služeb pro produkt, komunikace o produktu
  • distribuční strategie vychází z obecné podnikatelské strategie a hledá spojení mezi výrobcem a zákazníkem
 3. Distribuční cesta (kanál)
  řetěz, kterým putuje produkt od výrobce k zákazníkovi
 4. Marketingová cesta
  Skupina nezávislých organizací, která se podílí na procesu zpřístupňování produktu a služeb k užití nebo spotřebě.
 5. Distribuční logistika
  Obor zabývající se minimalizací distribučních nákladů při současném uspokojení zájmu zákazníka a distributora.
 6. Obchodník
  majitel produktu, který dále distribuje, tzn. nakoupí a prodá
 7. Agent
  Nemá vlastnická práva k produktu, který dále prodává, jen zprostředkovává tok produktů, jedná jménem zastupované firmy.
 8. Distribuční cesty/kanály
  • výrobce – zákazník (přímý prodej a marketing)
  • výrobce – maloobchod - zákazník
  • výrobce – velkoobchod – maloobchod – zákazník
  • výrobce – agent - velkoobchod – maloobchod - zákazník
 9. Na čem závisí výběr optimální distribuční cesty?
  • Na produktu,
  • trhu,
  • distributorech,
  • konkurenci a
  • obecné distribuční strategii.
 10. Alternativní distribuční kanály
  • přímý prodej
  • internetový prodej
  • telemarketing
  • zásilkový prodej
  • donášková služba
 11. Velkoobchod
  • přetváří úzký výrobní sortiment na sortiment obchodní (přebalování, kompletace)
  • překlenuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou
  • vytváří nezbytné zásoby nutné k pružnému zásobování MOO, zásobování MOO
  • přebírá riziko spojené s nákupem, dopravou a skladováním
  • podílí se na dohotovení zboží (dozrávání ovoce, pražení kávy ..)
 12. Typy velkoobchodu
  • tradiční, firemní velkoobchody, VOO s omezenými funkcemi, agenti, komisionáři
  • Cash and Carry - zaměření na drobné podnikatele, odvoz sám (Makro)
  • Drop shipper - nakupuje a prodává zboží, které však neskladuje (uhlí, dřevo, stavební materiál, chemikálie)
  • Policový velkoobchodník - nabízí své zboží v regálech v MOO jednotkách (tisk, drogistické zboží, hračky aj.)
 13. Maloobchod
  zahrnuje veškeré činnosti související s prodejem produktů konečnému zákazníkovi
 14. Typy maloobchodu
  • tradiční MOO, firemní prodejny, internetové obchody
  • Specializované prodejny – zejména u nepotravinářského zboží , úzký sortiment nabízený do velké hloubky (oděvy, elektronika, květiny, domácí miláčci aj.)
  • Odborné velkoprodejny – OBI, Baumax, IKEA, zahradnická centra aj.
  • Prodejny se zbožím denní potřeby – základní potravinářský a drogistický sortiment.
  • Supermarkety a hypermarkety – supermarket do 1800m2 a hypermarket 5–20 tis. m2
  • Obchodní domy – konec 19. století USA (John Wanamaker)
  • Katalogové obchody – Neckerman, Quelle, Argos
 15. Maloobchodní mix
  • Umístění prodejny
  • Velikost a dispoziční řešení
  • Pozice a image prodejny
  • Služby (placení kartou atp.)
  • Komunikace
Author:
hrbi
ID:
223530
Card Set:
MAR 43. Distribuce
Updated:
2013-06-12 09:58:20
Tags:
mar
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: