MAR 44. Propagace

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Podstata, cíle a účel komunikace
  • vyvolat a udržet zájem zákazníků o podnik a o její nabídku produktů
  • přimět zákazníky k jednání způsobem, který je pro společnost žádoucí
  • oslovovat nejen zákazníky, ale také působit na podstatné okolí podniku (veřejnost, banky, EU, sdělovací prostředky) a na zaměstnance společnosti samotné
 2. Marketingová komunikace
  Veškerá relevantní komunikace s trhem.
 3. Propagace (promotion)
  Nadřazený pojem komunikačního mixu.
 4. Personalizovaná marketingová komunikace
  Oslovení jménem, jedinečný obsah i grafika.
 5. Faktory ovlivňující sestavování kom. mixu
  • typ trhu produktů (spotřeb. x prům.)
  • strategie tlaku x strategie tahu
  • stádium připravenosti zákazníka na koupi
  • etapa životního cyklu produktu
  • postavení podniku na trhu
 6. Cíl a nástroje/prvky komunikačního mixu
  • Cílem je ovlivňovat poznávací a rozhodovací procesy lidí ve vztahu k produktu.
  • Reklama (zaváděcí, přesvědčovací, připomínající)
  • Podpora prodeje (slevy, vzorky, věrnostní program)
  • Public Relations (PR)
  • Přímý marketing
  • Osobní prodej
 7. Cíle reklamy
  • stimulování prodeje výrobků a služeb
  • zvyšování věrnosti zákazníků určité značce
  • vytváření image výrobků
 8. Členění reklamy
  • zaváděcí (informativní)
  • přesvědčovací
  • připomínací
 9. Strategie komunikačního mixu
  • tahu: založena na snaze prodávajícího stimulovat poptávku konečného spotřebitele
  • tlaku: cílem je podporovat produkt na jeho cestě ke spotřebiteli komunikací s jednotlivými prvky distribuční cesty (obchodní slevy, osobním prodejem aj.)
 10. Základní kroky marketingové komunikace
  • stanovení cílové skupiny
  • stanovení cílů komunikace
  • příprava účinného komunikačního sdělení o výběr média
  • zajištění kanálů pro zpětnou vazbu
Author:
hrbi
ID:
223533
Card Set:
MAR 44. Propagace
Updated:
2013-06-12 14:03:54
Tags:
mar
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: