Lydlove

The flashcards below were created by user Pernille on FreezingBlue Flashcards.

 1. Verner
  • Gælder for Germansk
  • Ubetonet nærmest forudgående stavelse medfører stemning
  • *p/t/k/Þ/s > β/δ/γ/ð/z
 2. Brugmann
  • Gælder for indoiransk
  • Gammelt o i åben stavelse > langt o > langt a
  • *oCV > ōCV > āCV
 3. Grassmann
  • Gælder for indoiransk og græsk
  • Hvis et ord har 2 aspirater, mister den første aspirationen
  • *Th + Th > T + Th
  • * Dh + Dh > D + Dh
  • Sanskrit stemt aspirat svarer til græsk ustemt aspirat:
 4. Bartholomae
  • Gælder for indoiransk
  • En konsonantklynge hvori der optræder en stemt aspirat, vil blive stemt og aspireret:
  • * Dh-T > D-Dh
 5. Eichner
  • Lange vokaler farves ikke af laryngaler
  • ēh2 > ē
  • ēh3 > ē
 6. Stang
  • En ordfinal sekvens bestående af vokal, laryngal eller halvvokal efterfulgt af en nasal, forsvinder laryngalen/halvvokalen med erstatningsforlængelse af vokalen
  • *-VhN, *-VṷN, *-ViN >*-V:N
  • PIE *dyéwm 'himmel' (akk. singl.) > *dyḗm > Sanskrit dyā́m, Latin diem, Græsk Zen
  • PIE *gʷowm 'ko' (akk. sg.) > *gʷōm > Sanskrit gā́m, Greek (Homeric and dialectal) bṓn
 7. Sievers
  • Gælder for indoiransk
  • Efter tung stavelse: y>[iy] og u>[uv]
  • *dyēus/diyēus
 8. Lindeman
 9. Rix
  • Gælder især for græsk
  • En laryngal efterfulgt af en vokalisk sonorant vil medfølge at laryngalen realiseres som vokal.
  • *h1Ṛ- > eR- 
  • *h2Ṛ- > aR- 
  • *h3Ṛ- > oR-
  • For latin gælder det foran vokaliserede nasaler (n,m)
  • *h1Ṇ- > eN-
  • *h2Ṇ- > aN-
  • *h3Ṇ- > oN-
Author:
Pernille
ID:
223629
Card Set:
Lydlove
Updated:
2013-06-13 23:38:07
Tags:
phonology sound laws indoeuropean
Folders:

Description:
Some indoeuropean sound laws
Show Answers: